Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Usługi remontowo-budowlane – jak rozpocząć działalność – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
3 minuty
Charakterystyka działalności
Firma remontowo-budowlana wykonuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy. Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom.

Wymagania wstępne
Prowadzenie firmy budowlanej nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Właścicielem firmy budowlanej może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, czy nawet uprawnienia budowlane. Zatem każdy może otworzyć zakład remontowo-budowlany. Jednak niektóre czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, prac remontowych, a zwłaszcza wykonywanie projektów budowlanych, wymagają posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oczywiście prowadząc firmę remontowo-budowlaną możesz zatrudnić osoby, które posiadają stosowne uprawnienia, ewentualnie zlecić im prace. Ponadto możesz także (jeżeli posiadasz właściwe wykształcenie) ubiegać się o uzyskanie odpowiednich uprawnień budowlanych, które umożliwią tobie wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Sprawdź, jak uzyskać uprawnienia budowlane w izbie inżynierów budownictwa.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności
Usługi remontowo-budowlane możesz wykonywać w formie:

Twoja firma może być zarejestrowana jako:

Jeżeli chcesz założyć działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu firmy remonto-budowlanej, użyj następujących numerów PKD:
  • 43.31.Z Tynkowanie
  • 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
  • 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
  • 43.34.Z Malowanie i szklenie
  • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
  • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych