Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Agencja reklamowa – jak założyć – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
4 minuty
Charakterystyka działalności
Działalność agencji reklamowej obejmuje kompleksowe projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych poprzez:
 • projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach,
 • projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam zewnętrznych, w formie billboardów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystaw okiennych, reklam na samochodach i autobusach itp.,
 • dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,
 • tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych,
 • prowadzenie kampanii reklamowych oraz pozostałe usługi reklamowe mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów.

Wymagania wstępne
Działalność reklamowa nie jest działalnością regulowaną, a więc nie są potrzebne żadne zezwolenia ani koncesje. Należy jednak przestrzegać wymagań prawnych w zakresie praw autorskich w reklamie, ograniczeń tematycznych oraz prawa konkurencji. Warto znać zapisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych mówi, iż tworząc reklamę tworzy się utwory. W momencie stworzenia utworu przez pracownika wszelkie prawa autorskie nabywa pracodawca. Agencja reklamowa ma 2 lata od momentu przyjęcia utworu na jego rozpowszechnienie.
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazuje wprowadzającego w błąd oznaczania przedsiębiorstwa, fałszywego oznaczania pochodzenia geograficznego towarów lub usług, naśladownictwa produktów, nieuczciwej reklamy, itd. Jeśli naszym produktem jest spot będący w sprzeczności z dobrymi obyczajami, uchybiający godności człowieka, wprowadzający odbiorcę w błąd, odwołujący się do uczucia lęku, do przesądów to może on zostać zakwalifikowany jako reklama nosząca znamiona nieuczciwej konkurencji (art. 16 ww. ustawy).

Aby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności za naruszenie prawa uczciwej konkurencji w związku z opracowaniem i rozpowszechnianiem niedozwolonej reklamy (np. za opracowanie nierzetelnej reklamy porównawczej) warto zastanowić się nad współpracą z prawnikiem, który rzetelnie i fachowo mógłby doradzić w danych kwestiach.

Formy prowadzenia działalności agencji reklamowej
Usługi agencji reklamowej możesz wykonywać w formie:

Twoja firma może być zarejestrowana jako:

Jeżeli chcesz założyć działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu agencji reklamowej, użyj następujących numerów PKD:
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
 • 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
 • 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 • 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 • 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.