Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sklep – jak otworzyć – poradnik


Charakterystyka działalności:
Sklep to podstawowa forma działalności w handlu detalicznym.

Wymagania wstępne:
Aby otworzyć sklep nie trzeba spełniać żadnych szczególnych warunków wstępnych. Wszystkie niezbędne zezwolenia można otrzymać w trakcie rejestracji działalności. Niemniej koniecznym jest wcześniejsze zaprojektowanie prac inwestycyjnych pod kątem wymagań związanych z prowadzeniem sklepów wyspecjalizowanych.

Podstawowe nr PKD dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej:
Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać jeden z poniżej podanych nr PKD w zależności od zakresu działalnosci handlowej :
  • 4778Z. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 4711Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
  • 4719Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  • 4726Z. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.


Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej:

Otwierając sklep możesz wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską) .

W dalszych etapach wskazane zostaną działania jakie należy wykonać, aby móc otworzyć sklep.