Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Rejestrujesz firmę w CEIDG i nie wiesz jaką formę opodatkowania wybrać? Właśnie zakładasz spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych i zastanawiasz się nad ryczałtem? A może już prowadzisz działalność i chcesz lub musisz zmienić formę opodatkowania i rozważasz opodatkowanie w formie ryczałtu? Poniżej dowiesz się kto i na jakich zasadach może wybrać opodatkowanie ryczałtem oraz jak złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Opodatkowanie ryczałtem możesz wybrać, jeśli jesteś:

 • osobą fizyczną, rejestrującą działalność gospodarczą
 • wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych
 • wspólnikiem spółki jawnej osób fizycznych
 • osobą, która wynajmuje lub wydzierżawia nieruchomości poza prowadzoną działalnością gospodarczą
 • osobą, która sprzedaje przetworzone produkty rolne pochodzące z własnych upraw, hodowli lub chowu

Wybór ryczałtu przy zmianie formy opodatkowania

Jeśli już prowadzisz działalność gospodarczą i opłacasz podatki w inny sposób, to również możesz wybrać ryczałt. Pamiętaj, że twoje przychody w poprzednim roku, nie mogą przekroczyć 250 000 euro*. Ograniczenie to dotyczy też wszystkich wspólników spółki cywilnej lub jawnej oraz podatników, którzy uzyskują przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu.

* Kurs euro oblicz według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą

 • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów
 • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. z pośrednictwa w handlu hurtowym
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, (gdy przychód roczny z tytułu najmu, podnajmu, przekroczy 100 000 zł stawka wynosi 12,5% od nadwyżki ponad tę kwotę)
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych
 • 3% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą
 • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych, w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu

Dowiedz się więcej o ryczałcie

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

 • Jeżeli rozpoczynasz działalność gospodarczą, to wybierz opodatkowanie ryczałtem:
  • rejestrując działalność gospodarczą
  • wysyłając do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze ryczałtu (złóż je najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu)

Ważne! Oświadczenia o wyborze ryczałtu nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności.


Kto nie musi składać oświadczenia od 2019 r.

Jeżeli uzyskujesz przychody z najmu, dzierżawy – to od stycznia 2019 r. nie musisz składać oświadczenia. Podczas wpłaty pierwszej zaliczki na ryczałt, urząd skarbowy uzna, że będziesz płacić podatek ryczałtowy od uzyskiwanych w ten sposób przychodów.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Gdy zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą lub rejestrujesz spółkę cywilną osób fizycznych, to zaznacz opodatkowanie ryczałtem we wniosku CEIDG-1.

Jeśli prowadzisz już działalność, oświadczenie możesz złożyć:

 • do urzędu miasta lub gminy – na formularzu aktualizacyjnym CEIDG-1
 • do urzędu skarbowego – poniżej znajdziesz wzór oświadczenia.

Jeśli masz spółkę jawną osób fizycznych, to złóż oświadczenie do urzędu skarbowego.

Ważne! Oświadczenie lub formularz CEIDG-1 muszą złożyć wszyscy wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Jeżeli uzyskujesz przychody z najmu, dzierżawy albo przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu, to złóż oświadczenie do urzędu skarbowego.

Nie czekaj na żadne potwierdzenie złożenia oświadczenia, gdyż urząd go nie wydaje.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera m.in.:

 • miejsce składania oświadczenia
 • dane identyfikacyjne podatnika
 • informację o źródle przychodów
 • informację za jaki okres składane jest oświadczenie

 • Oświadczenie możesz przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego.
 • Formularz CEIDG-1 możesz przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu miasta lub gminy.
 • Jeśli masz Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany, oświadczenie lub formularz CEIDG-1 możesz wysłać elektronicznie.

Termin

 • Jeżeli rozpoczynasz działalność gospodarczą, to wybierz opodatkowanie ryczałtem:
  • rejestrując działalność gospodarczą
  • wysyłając do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze ryczałtu (złóż je najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu)

Ważne! Oświadczenia o wyborze ryczałtu nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności.


Kto nie musi składać oświadczenia od 2019 r.

Jeżeli uzyskujesz przychody z najmu, dzierżawy – to od stycznia 2019 r. nie musisz składać oświadczenia. Podczas wpłaty pierwszej zaliczki na ryczałt, urząd skarbowy uzna, że będziesz płacić podatek ryczałtowy od uzyskiwanych w ten sposób przychodów.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Nowe zasady rozliczeń za przychody uzyskane w 2019 r.

Od przychodów za 2019 r. zeznanie będzie sporządzane online przez Krajową Administracje Skarbową. Wypełnione zeznanie będzie można pobrać od 15 do 29 lutego 2020 r. za pośrednictwem portalu podatkowego.

Kiedy możesz rozliczać się miesięcznie

Jeżeli do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód w danym roku podatkowym nie złożysz oświadczenia o rezygnacji z ryczałtu lub nie wybierzesz innej formy opodatkowania, to nadal jesteś na ryczałcie. Obliczaj ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacaj go na rachunek urzędu skarbowego do 20. następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania.

Kiedy możesz rozliczać się kwartalnie

Jeśli rozpoczynasz działalność lub twoje przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 25 000 euro*, obliczaj ryczałt i wpłacaj go na rachunek urzędu skarbowego do 20. następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania. O takim wyborze sposobu płacenia podatku poinformuj w zeznaniu za rok podatkowy, w którym stosowałeś kwartalny sposób opłacania ryczałtu.

* Kurs euro oblicz według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i korzystasz z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to:

 • przechowuj dowody zakupu towarów
 • prowadź wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadź ewidencję przychodów. Uwaga: od stycznia 2019 r. nie musisz prowadzić ewidencji przychodów w przypadku dochodów z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

Dowiedz się więcej o dostępnych formach i sposobach opodatkowania

Czy ta strona była przydatna?