Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Firma na emeryturze

Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie oznacza to jednak, że osoba, która osiągnie ten wiek i zacznie pobierać świadczenia emerytalne w ZUS, musi zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej lub że nie może już jej założyć. Jeśli jesteś na emeryturze możesz prowadzić działalność gospodarczą bez utraty prawa do pobierania emerytury.

Jak zarejestrować działalność

Aby założyć działalność gospodarczą (jednoosobową), należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), tak samo, jak robią to inni przedsiębiorcy.

Zobacz:

Po otworzeniu własnej działalności gospodarczej emeryt lub emerytka muszą zgłosić się jako płatnicy składek (druk ZUS ZFA - zgłoszenie płatnika składek), a także zgłosić siebie do ubezpieczeń (druk ZUS ZUA - gdy wybiorą dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe, lub druk ZUS ZZA, gdy zdecydują się tylko na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne).

Dochody z działalności gospodarczej emeryci rozliczają w zeznaniu rocznym PIT-36 łącznie z dochodami z tytułu emerytury. Jedynie osoby, które wybrały liniową formę opodatkowania rozliczają te przychody oddzielnie, za pomocą PIT-36L.

Obowiązkowe i dobrowolne składki ZUS

Po przekroczeniu wieku emerytalnego emeryt lub emerytka są zwolnieni z opłacania większości opłat związanych z ubezpieczeniem społecznym. Jedyną składką, którą muszą opłacać, pozostaje ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę do wyliczenia tej składki z działalności stanowi zadeklarowana kwota – jednak nie może ona być niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Składka wynosi 9% podstawy (342,32 zł w 2019 r.).

Uwaga! Istnieje wyjątek od konieczności opłacania ubezpieczenia zdrowotnego! Jeżeli świadczenie emerytalne (brutto) nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia a dodatkowe przychody z tytułu działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłacany jest podatek dochodowy w formie karty podatkowej, to możliwe jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzonej działalności.

Zobacz:

Limity "dorabiania" do emerytury

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą osiągać przychody dowolnej wysokości bez ograniczeń wysokości świadczeń emerytalnych. Podobna zasada dotyczy emerytów, którzy uzyskują przychody z tytułu wykonywania pracy zarobkowej nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi – np. umowy o dzieło, umowy agencyjnej.

Nie dotyczy to osób, które pobierają wcześniejsze emerytury. Są one zobowiązane do zmniejszenia lub zawieszenia pobierania emerytury, jeśli ich dochód przekracza określoną wysokość. W sytuacji, gdy dochód przekroczy 70 procent przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia, świadczenia emerytalne są zmniejszane. Jeśli przekroczy 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju - emerytura nie przysługuje.

Czy ta strona była przydatna?