Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zamówienie zezwoleń na przewóz rzeczy (FZR)

Uzyskanie wnioskowanej ilości zezwoleń dotyczących przewozu rzeczy z określonego kontyngentu wraz z ich dostawą przez firmę kurierską na wskazany adres.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca – przewoźnik, który posiada:

  1. ważną licencję lub zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne,
  2. ważne wypisy z licencji lub zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, w liczbie nie większej niż liczba pojazdów zgłoszonych do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego, do których przedsiębiorcy mają tytuł prawny do dysponowania pojazdami na dzień poboru zezwoleń.

Na stronie internetowej GITD znajdziesz „Regulamin wydawania zezwoleń”.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie zamówienia

Wnioskodawca (przedsiębiorca) składa wniosek do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) - Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego.

Zamówienie można złożyć na piśmie, fax-em lub w postaci dokumentu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej biura. Wzór zamówienia określa dostawę dokumentów za pobraniem przez firmę kurierską.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Formularz zamówienia  zawiera:

  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
  • numer NIP
  • dane kontaktowe nr telefonu , nr faksu, adres e-mail
  • adres doręczenia przesyłki, tel. kontaktowy, adres e-mail

Zamówienie możesz wypełnić na komputerze i wydrukować. Wystarczy, że pobierzesz wzór zamówienia.

2. Weryfikacja formalna

Główny Inspektor Transportu Drogowego sprawdza, czy zamawiający podał niezbędne dane konieczne dla poprawnego przeprowadzenia usługi.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w zamówieniu Główny Inspektor Transportu Drogowego wzywa do ich uzupełnienia.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji zamówienie nie zostaje zrealizowane.

3. Wysyłka zamówionych dokumentów za pobraniem przez firmę kurierską

Główny Inspektor Transportu Drogowego zgodnie ze złożonym zamówieniem przedsiębiorcy wysyła dokumenty za pobraniem przez firmę kurierską na adres dostawy podany w zamówieniu.

Ile zapłacisz

W zależności od złożonego zamówienia na określone dokumenty. Opłaty określone są w Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Ile będziesz czekać

Przepisy nie regulują czasu realizacji usługi.

Czy ta strona była przydatna?