Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie do urzędu skarbowego i GUS po rejestracji firmy

Zarejestrowałeś firmę jednoosobową albo spółkę? Każdy przedsiębiorca ma swój NIP (numer identyfikacji podatkowej, którym posługuje się w kontaktach z urzędem skarbowym) i REGON (to numer w rejestrze Głównego Urzędu Statystycznego). Zobacz, co powinieneś zrobić po rejestracji, jeśli chodzi o numery NIP (którym będziesz się posługiwał jako przedsiębiorca) i REGON.

Firma jednoosobowa

  • Po rejestracji firmy nie musisz przekazywać dodatkowych informacji do urzędu skarbowego ani GUS. Numer NIP i REGON nadawany jest automatycznie w trakcie rejestracji.
  • Informacja o nadaniu NIP powinna zostać przekazana do CEIDG przez urząd skarbowy najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wpływu poprawnego wniosku z CEIDG.

Spółka cywilna

  • Po rejestracji spółki w REGON należy złożyć zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki – wniosek składasz na druku NIP-2 (i NIP-D).
  • Po uzyskaniu numerów NIP i REGON, każdy ze wspólników musi zmienić swój wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Wniosek składa się na formularzu CEIDG-1. Trzeba w nim podać numery NIP i REGON spółki cywilnej. Nie musisz dokonywać żadnej opłaty za złożenie wniosku.

Spółki rejestrowane w KRS

  • Przy rejestracji spółki, automatycznie zostanie powiadomiony urząd skarbowy i GUS. Spółka otrzyma NIP i REGON. Przekazanie informacji o nadaniu NIP do Krajowego Rejestru Sądowego może nastąpić w terminie 3 dni. 
  • Spółki rejestrowane w KRS mają obowiązek przekazać po rejestracji tzw. dane uzupełniające (czyli te, których nie zgłaszały przy rejestracji), takie jak np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywaną liczbę pracowników, miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe. Dane te trafiają ZUS, GUS i urzędu skarbowego. Dane te spółka powinna podać, już po rozpoczęciu działalności – w terminie 7 dni (dane dla ZUS) lub w terminie 21 dni (dane dla GUS i urzędu skarbowego) od dnia rejestracji spółki w KRS. Dane te są podawane w ramach jednego formularza (NIP-8), który spółka składa we właściwym ze względu na siedzibę urzędzie skarbowym.
  • Przekazane urzędowi dane trafiają automatycznie do systemów ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej). NIP-8 można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. NIP-8 możesz również złożyć przez system e-Deklaracje

Czy ta strona była przydatna?