Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sklep zoologiczny – jak założyć – poradnik


Charakterystyka ogólna

Sklep zoologiczny to miejsce, gdzie w detalu sprzedawane są różne rodzaje zwierząt domowych. Prawie każdy z takich sklepów proponuje zakup rybek, a także chomików, świnek morskich, myszy, szczurów, a nawet szynszyli czy tchórzofretek. Dodatkową atrakcją mogą być węże, jaszczurki, pająki lub egzotyczne żaby i ropuchy. Tego rodzaju zwierzęta nie tylko ilustrują ofertę handlową sklepu ale również, z uwagi na swoje walory przyrodnicze odwołujące się do świata zwierząt nierzadko też egzotycznych, przyciągają uwagę potencjalnych klientów budując żywą reklamę sklepu.
Tego typu sklepy mogą również oferować karmę dla zwierząt oraz akcesoria związane ze zwierzęcą tematyką. Do typowych takich środków należą różnego rodzaju suplementy, odżywki witaminy i akcesoria do pielęgnacji (szczotki, grzebienie, nożyczki do obcinania pazurków). Pozostałe akcesoria mogące składać się na ofertę sklepu zoologicznego to:
- legowiska w tym legowiska: ortopedyczne, czy termiczne z układem materacy i poduszek,
- budy,
- klatki i transportery: klatki i torby transportowe i podróżne, składane transportery - odpowiednie do samochodu, samolotu czy na wizytę u weterynarza,
- smycze, obroże i szelki dla psa lub kota,
- drapaki: idealne zabawki, a zarazem będące legowiskiem dla kota,
- żwirek: żwirek silikonowy, zbrylający się, niezbrylający oraz roślinny,
- zabawki.

Sklep zoologiczny w celu zwiększenia swojej konkurencyjności może proponować usługi weterynaryjne. Mogą one być świadczone przez współpracujący gabinet weterynaryjny lub być częścią działności w/w sklepu. Szerzej, zagadnienia otwierania gabinetu weterynaryjnego, zostały omówione w poradniku "Otwieram gabinet weterynaryjny"
Odmianą stacjonarnego sklepu zoologicznego jest zoologiczny sklep internetowy. Oferta takiego sklepu nie musi różnić się od propozycji handlowych sklepu tradycyjnego. Jednakże w przypadku gdy w takim sklepie zamierza się prowadzić sprzedaż wysyłkową zwierząt, powinno się znać i przestrzegać przepisów UE dotyczące ich przewozu (transport musi się odbywać w specjalnych warunkach i w odpowiednio wyposażonych pojazdach). Więcej na temat zasad prowadzenia sklepu internetowego znajdzieśz w poradniku pt. "Otwieram sklep internetowy"

Wymagania wstępne

Handel detaliczny żywymi zwierzętami realizowany w formie sklepu zoologicznego wymaga stosowania się do przepisów ustawy o ochronie zwierząt w zakresie warunków związanych z przechowywaniem zwierząt (np. ochrona przed zimnem, gorącem, odpowiednie światło, możliwość zmian pozycji ciała, zapewnienie pożywienia i wody). Trzeba też pamiętać, aby sprzedawane zwierzęta pochodziły ze sprawdzonych hodowli, a jeśli są to zwierzęta należące do gatunków zagrożonych wyginięciem znajdującym się w wykazie CITES - winno się posiadać dokumenty legalnego importu (okazy muszą mieć wymagane dokumenty zaś ich sprowadzenie wymaga zezwolenia importowego lub zezwoleń eksportowego i importowego). Zagrożone gatunki to m.in. koniki morskie, skorpiony, ptaszniki, boa, morskie koralowce, pytony, żółwie lądowe, krokodyle, jaszczurki, w tym legwany, warany, kameleony oraz prawie wszystkie papugi. Pełną listę znajdziesz na stronie Ministerstwa Środowiska. Z kolei procedury uzyskiwania zezwolenia CITES zostały opisane na stronach elektronicznego punktu kontaktowego e-PK.

Jednocześnie należy zauważyć, że zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym środowisku zwierząt gatunków obcych (występujących poza swoim naturalnym zasięgiem pozwalającym na rozmnażanie). Zniesienie w/w zakazu jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Przyrody, które dopuszcza do przywozu z zagranicy gatunki obce, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogłyby zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym. Zezwolenia wymaga także przetrzymywanie, hodowla, rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży i zbywanie w/w gatunków. Zezwolenie takie wydaje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska. Przepisów dotyczących w/w zakazów i zezwoleń nie stosuje się do gatunków ryb, na których wprowadzanie jest wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wydawane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym albo art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie. Pełna lista obcych gatunków zwierząt została zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r.w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym

Sklep zoologiczny powinien posiadać odpowiednie wyposażenie. Powinny to być urządzenia do obsługi klienta (lada, kasa fiskalna), jak i sprzęty umożliwiające przechowywanie zwierząt, czyli głównie akwaria i terraria wraz z odpowiednim wyposażeniem. Zwierzęta mogą być przechowywane w pojedynczych klatkach, warto jednak rozważyć zakup profesjonalnych regałów. Ptaki, zwierzęta, gryzonie czy gady mają wówczas zapewnione lepsze warunki bytowania, a w dodatku zwiększony zostaje powierzchnia użytkowa sklepu. Warto też zapewnić stosowaną wentylacje, która usunie nieprzyjemne zapachy i stworzy mikroklimat odpowiedni dla bytowania zwierząt. Niezbędny sprzęt możesz kupić we firmach specjalizujących się w sprzedaży mebli do sklepów zoologicznych. Oferują one m.in. woliery (pomieszczenia dla ptaków i gryzoni) oraz regały akwarystyczne i terrarystyczne.

Humanitarne traktowanie zwierząt obejmuje również fazę ich transportu. W tym obszarze, zwłaszcza w dziedzinie przystosowania samochodów oraz przewozu zwierząt na dłuższym odcinku wymagane są procedury zatwierdzania środka transportu oraz uzyskania zezwolenia na wykonywanie w/w czynności. Nadzór nad przestrzeganiem w/w norm (na płaszczyźnie traktowania zwierząt i ich transportu) wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, sprawują służby weterynaryjne.

Podstawowy numer PKD dla tej działalności

47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
  • dowolnego towaru drogą zamówienia pocztowego,
  • dowolnego produktu przez Internet,
  • bezpośrednią przez telewizję, radio i telefon,
  • prowadzoną na aukcjach internetowych.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Sklep zoologiczny można otworzyć wybierając dowolną formę działalności, poza spółką partnerską.
W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).