Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Gastronomia – jak otworzyć lokal – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
3 minuty
Z tego poradnika dowiesz się:
 • co musisz zrobić, aby móc otworzyć lokal gastronomiczny
 • jak zarejestrować działalność gospodarczą
 • jak opodatkować dochody z lokalu gastronomicznego

Warunki do prowadzenia działalności gastronomicznej
Gastronomia to rodzaj działalności gospodarczej związany z prowadzeniem zakładów żywienia zbiorowego (restauracje, bary, stołówki itp.).

Jeśli decydujesz się na prowadzenie działalności gastronomicznej, to pamiętaj, że podlega ona ścisłym regulacjom prawnym.

Dotyczą one wytwarzanej żywności oraz:
 • stanu technicznego budynków/pomieszczeń, w których odbywa się produkcja lub obrót środkami spożywczymi oraz ich instalacji
 • jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych i gospodarczych
 • gromadzenia i przechowywania odpadów z produkcji żywności
 • narzędzi, urządzeń i wyposażenia zakładu gastronomicznego
 • osób wykonujących pracę przy produkcji i obrocie żywnością

Nie musisz spełniać żadnych szczególnych warunków wstępnych. Wszystkich niezbędnych formalności możesz dopełnić przechodząc przez ten poradnik.

Formy prowadzenia działalności lokalu gastronomicznego
Możesz prowadzić lokal gastronomiczny w dowolnej formie, poza spółką partnerską.
Twoja firma może być zarejestrowana jako:

Przy rejestracji działalności gospodarczej wpisz nr PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

Wpisami PKD (jako działalność dodatkowa) mogą być m.in.:
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne