Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj numer REGON dla spółki cywilnej

Zakładasz właśnie spółkę cywilną i chcesz ją zarejestrować? Aby to zrobić musisz uzyskać dla niej numery NIP i REGON. Poniżej dowiesz się jak uzyskać numer identyfikacyjny REGON dla twojej spółki.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli chcesz prowadzić działalność w formie spółki cywilnej, to podpisz ze swoimi wspólnikami umowę spółki cywilnej. W umowie wspólnie określcie cel gospodarczy, czyli po co zakładacie spółkę, wysokość wkładów jakie wniesiecie oraz zasady podziału zysków. Aby twoja spółka mogła istnieć, musi być w niej minimum dwóch wspólników.

Musisz uzyskać numery identyfikacyjne NIP i REGON dla twojej spółki, nie musisz rejestrować spółki w innych rejestrach jak np. KRS.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W ciągu 14 dni od założenia spółki cywilnej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • Urzędy Statystyczne

Złóż wniosek do urzędu statystycznego znajdującego się w tym samym województwie, co siedziba twojej spółki lub w jego oddziale.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wpis spółki do rejestru REGON

Złóż wniosek (na formularzu RG-OP) oraz dołącz informację o wspólnikach (na formularzu RG-SC) i umowę spółki cywilnej.

Dokumenty możesz złożyć osobiście, listownie lub przez pełnomocnika. 

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać m.in. określenie formy prawnej podmiotu, rodzaj zgłoszenia, numery identyfikacyjne, adres, dane kontaktowe, formę własności, informację o liczbie osób zatrudnionych, kody wykonywanych rodzajów działalności.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument powinien zawierać dane spółki cywilnej oraz dane wspólników spółki.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Umowa spółki powinna mieć formę pisemną. Jeśli wnosisz do spółki nieruchomość, to umowę spółki sporządź w formie aktu notarialnego. 

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Termin

W ciągu 14 dni od założenia spółki cywilnej.

2. Dostaniesz numer REGON

Numer REGON będzie ci potrzebny, żeby uzyskać numer NIP. Po tym jak uzyskasz numer REGON oraz NIP, złóż wniosek o aktualizację danych wszystkich wspólników spółki cywilnej wpisanych do CEIDG.

Możesz wydrukować informację o wpisie spółki do rejestru REGON. W tym celu przejdź na stronę GUS, wpisz numer REGON swojej spółki i wydrukuj potwierdzenie wpisu. Taki wydruk jest równoznaczny z urzędowym potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON.

Jeśli potrzebujesz, możesz wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Urząd statystyczny wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twój wniosek. Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

Termin

Numer REGON dostaniesz po złożeniu wymaganych dokumentów.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Ile będziesz czekać

Numer REGON dostaniesz po złożeniu wymaganych dokumentów.

Czy ta strona była przydatna?