Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Gdzie zarejestrować firmę

Jeśli masz już wszystkie niezbędne informacje do rejestracji firmy, powinieneś złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu/rejestru. Zależy on od rodzaju firmy, którą wybrałeś.

Gdzie zarejestować firmę jednoosobową (samozatrudnienie)

Jednoosobową działalność rejstrujesz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (uzyskujesz wpis do ewidencji). Możesz to zrobić przez internet albo złożyć wniosek w Urzędzie Gminy.

Gdzie zarejestować spółkę cywilną

Spółkę cywilną musisz zarejestrować w Głównym Urzędzie Statystycznym (rejestr REGON). Wspólnicy (osoby fizyczne) powinni być zarejestrowani w CEIDG.

Gdzie zarejestować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością rejestrujesz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Możesz to zrobić na papierowym formularzu albo przez internet.

Gdzie zarejestować spółkę jawną

Spółkę jawną rejestrujesz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Możesz to zrobić na papierowym formularzu albo przez internet.

Gdzie zarejestować spółkę partnerską

Spółkę partnerską rejestrujesz w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Gdzie zarejestować spółkę komandytową

Spółkę komandytową rejestrujesz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Możesz to zrobić na papierowym formularzu albo przez internet.

Gdzie zarejestować spółkę komandytowo-akcyjną

Spółkę komandytowo-akcyjną rejestrujesz w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Gdzie zarejestować spółkę akcyjną

Spółkę akcyjną rejestrujesz w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Gdzie zarejestować inny rodzaj podmiotu (spółkę europejską, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnię)

Czy ta strona była przydatna?