Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja VAT

Zarejestrowałeś firmę i zastanawiasz się, czy musisz zarejestrować się do VAT?

Nie musisz rejestrować się do VAT, jeśli:

  • sprzedaż nie przekroczy limitu 200 tys. zł rocznie (a jeśli założyłeś firmę w ciagu roku - proporcji tej kwoty, odpowiadającej liczbie dni do końca roku)
  • sprzedajesz towary zwolnione z VAT

Jeśli nie spełniasz tych warunków, masz obowiązek rejestracji VAT.

Jeśli je spełniasz i nie masz obowiązku rozliczania VAT, możesz zarejestrować się do VAT dobrowolnie, dzięki czemu możesz np. odliczać VAT od zakupów.

Świadczenie niektórych usług zawsze będzie wymagało rejestracji i odprowadzania VAT-u niezależnie od wysokości obrotu np. usługi prawnicze, doradztwo, usługi jubilerskie.   

Gdy stajesz się podatnikiem VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinieneś we właściwym urzędzie skarbowym zarejestrować się (złożyć druk VAT-R).

Zgłoszenie jest składane do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na:

  • adres siedziby – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
  • miejsce zamieszkania – w przypadku osób fizycznych
  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – w przypadku podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale posiadających na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Jak złożyć wniosek rejestracyjny VAT

Jeśli rejestrujesz firmę w CEIDG, formularz VAT-R możesz złożyć jako załącznik razem z wnioskiem o wpis oraz zmianę swojego wpisu w CEIDG. Formularz VAT-R możesz podpisać Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgłoszenie VAT-R można złożyć także drogą elektroniczną przez system e-Deklaracje

Możesz również złożyć formularz w wersji papierowej w urzędzie gminy.

Rejestracja VAT-UE

Jeśli będziesz w ramach firmy handlować z UE, dokonaj od razu rejestracji VAT-UE. Rejestracji podlegają firmy, które chcą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw  towarów, importu usług oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca mający siedzibę w innym państwie członkowskim.

Rejestracja pozwala na uniknięcie płacenia obcego podatku VAT, naliczonego przez kontrahentów zagranicznych lub obciążania tych kontrahentów polskim podatkiem.

Nawet jeśli nie jesteś vatowcem, masz obowiązek rejestacji VAT-UE, jesli wartość zakupów wewnątrzwspólnotowych przekroczyła kwotę 50 000 złotych w danym roku kalendarzowym.

Rejestracji dokonuje się na formularzu VAT-R, na tym samym, na którym rejestrujesz się do VAT. Jeżeli masz już status czynnego podatnika VAT dla transakcji krajowych, dokonujesz tylko odpowiedniej aktualizacji zgłoszenia VAT-R. Potwierdzenie nadania numeru VAT UE otrzymasz na formularzu VAT-5UE.

Od tego też momentu dla potrzeb rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych, masz obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem „PL”.

Uwaga! Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE nie dotyczy świadczenia usług na rzecz osób fizycznych z innych krajów UE, które nie prowadzą działalności. 

W przypadku podmiotów, które nie posiadają siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, zgłoszenie VAT składane jest do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Czy ta strona była przydatna?