Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Założenie i zgłoszenie konta firmowego

Trudno sobie wyobrazić prowadzenie działalności gospodarczej bez posiadania rachunku, ale teoretycznie jest to możliwe. Taką możliwość mają tzw. mikroprzedsiębiorcy (to przedsiębiorcy, którzy co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali mniej niż 10 pracowników i osiągnęli roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro). Przepisy pozwalają im opłacanie składek ZUS i podatków np. na poczcie. Mogą też odbierać zwrot podatku w gotówce. Pozostali przedsiębiorcy muszą rozliczać się z ZUS i US za pomocą rachunku bankowego (lub np. w SKOK). Obowiązek posiadania rachunku występuje także, gdy przedsiębiorca ubiega się o zwrot VAT.

Zgodnie z przepisami, Twoja firma musi rozliczać się za pomocą rachunku, jeśli stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności), przekracza równowartość 15 000 zł. Płatności dokonywanych poniżej tego progu, nie będziesz mógł zaliczyć w koszty.

Prawo wymaga, aby przedsiębiorca regulował należności poprzez rachunek bankowy (rachunek płatniczy). Nie ma on obowiązku posiadania osobnego konta firmowego. Banki jednak często zakazują w swoich regulaminach, korzystania z kont osobistych do celów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Konto osobiste czy firmowe?

Wielu przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy dokonują niewielu rozliczeń, nie zatrudniają pracowników i nie rozliczają VAT, zastanawia się, czy nie wykorzystać rachunku osobistego (używanego prywatnie) do rozliczeń w firmie. Jest to możliwe – przepisy nie zabraniają korzystania z rachunku osobistego, zgłoszonego jako ten, który jest używany w prowadzeniu działalności. Pamiętaj, że musi to być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza – przykładowo, jeżeli małżonkowie mają wspólny rachunek, nie może on służyć do celów prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ nie można go przypisać wyłącznie przedsiębiorcy.

Korzystanie z rachunku osobistego jest korzystne przede wszystkim ze względu na niższe opłaty i prowizje. Dla kont firmowych są one często wyższe.

Powinieneś jednak pamiętać o wadach, takiego rozwiązania. Są nimi m.in:

  • pomieszanie wydatków prywatnych i firmowych – każdy wydatek związany z działalnością powinien być udokumentowany np. na potrzeby kontroli (musisz też oddzielić transakcje firmowe od prywatnych dla celów księgowych i obliczania podatku)
  • środki na rachunku osobistym podlegają podatkowi od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Dodatkowo, banki w regulaminach mogą zastrzegać, że konta osobiste nie mogą być wykorzystywane do rozliczeń w działalności gospodarczej.

Założenie i zgłoszenie konta firmowego

Zanim wybierzesz bank, w którym chciałbyś założyć konto firmowe pamiętaj, że oferty banków mogą się od siebie znacznie różnić. Dotyczy to m.in. wszystkich opłat za prowadzenie konta, za przelewy do ZUS i urzędów skarbowych, kosztów kredytu.

Jeśli już wybrałeś odpowiedni dla twojej firmy rachunek, skontaktuj się z bankiem i załóż konto. Najczęściej banki będą wymagać:

W przypadku spółek prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej) wymagane są także:

  • akt zawiązania spółki
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz aktualny odpis KRS

W niektórych bankach możesz uzyskać numer firmowego konta przed rejestracją działalności (konto jest aktywowane po założeniu firmy).

Urzędy powinny znać numer konta, którym będziesz się posługiwał w działalności. Z tego konta będziesz płacił składki ZUS, podatki, otrzymywał płatności.

Jak zgłosić konto do urzędu?

Przedsiębiorca rejestrowany w CEIDG

Jeśli twoja firma jest zarejestrowana w CEIDG, nie musisz oddzielnie składać informacji o rachunkach bankowych do ZUS i urzędu skarbowego. Wystarczy, że wpiszesz swoje konto/konta firmowe przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego/zmianowego w CEIDG.

Jeśli masz numer konta jeszcze przed rejestracją firmy, wpisz go w formularzu rejestracyjnym CEIDG. Jeśli zakładasz konto po rejestracji firmy, możesz za darmo uaktualnić te dane zmieniając je w formularzu CEIDG

Firmy rejestrowane w KRS

Jeśli Twoja firma to spółka rejestrowana w KRS, informację o numerach rachunku powinieneś złożyć do urzędu skarbowego (właściwego ze względu na siedzibę spółki) na formularzu NIP-8

Jeśli prowadzisz spółkę cywilną, informacje o rachunkach składasz na formularzu NIP-2

Rachunek VAT

Od 1 lipca 2018 do wszystkich rachunków firmowych banki zakładają automatycznie specjalny rachunek do rozliczeń VAT. Jeśli jesteś vatowcem, korzystasz z niego do płacenia VAT kontrahentom i rozliczania się z urzędem skarbowym z VAT.

Zobacz:

Gdzie otworzyć konto? Oferty rachunków bankowych dla nowych firm

Podobnie jak wielu przedsiębiorców, decydując się na założenie rachunku firmowego, zastanawiać się będziesz nad wyborem właściwej oferty. Nie jest to łatwe, szczególnie z uwagi na różnorodność ofert banków. Różnice mogą dotyczyć nie tylko kosztów związanych z obsługą konta, ale także np. dodatkowych korzyści. Może się zdarzyć, że bank, w którym opłaty za prowadzenie rachunków są nieznacznie wyższe niż u konkurencji, oferuje wiele unikalnych, dodatkowych usług, przydatnych w prowadzeniu biznesu. Pamiętaj, że analizując propozycje kont dla przedsiębiorców, w wielu przypadkach możesz spotkać się z ofertami promocyjnymi, które wygasają po upływie określonego czasu. Dobrze, aby twój wybór był przemyślany i nie spowodował konieczności częstych zmian. Im dłużej będziesz prowadził rachunek w danym banku, tym większa będzie twoja wiarygodność i np. szansa na uzyskanie korzystnego kredytu.

Powinieneś także wiedzieć, że banki uzależniają opłaty za operacje na koncie np. od obrotu na rachunku, bądź też liczby wykonywanych operacji.

Wybór konta

Decyzja o wyborze banku jest sprawą indywidualną i zależeć będzie od rodzaju działalności, jej skali, wysokości obrotu twojej firmy. Chcemy jednak ułatwić ci zorientowanie się w ofertach i podstawowych opłatach związanych z wykorzystywaniem rachunku bankowego w działalności. Każdy przedsiębiorca decydując się na współpracę z konkretnym bankiem bierze pod uwagę wiele czynników: wysokość opłat, jakość obsługi, dodatkowe usługi powiązane z posiadaniem konta. Poniżej znajdziesz linki do oferty poszczególnych banków skierowanej do przedsiębiorców.

Poniższe zestawienie ma charakter informacyjny i nie jest rankingiem – jego celem nie jest ocena, które konto jest lepsze, a które mniej korzystne. Zapoznaj się z ofertami różnych banków i wybierz najodpowiedniejszą dla swojej firmy propozycję.

Rachunki bankowe dla przedsiębiorców

(w kolejności alfabetycznej nazw banków)

 

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/89873/Alior.png

iKonto Biznes

inne rachunki

Konto Przekorzystne Biznes

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/89873/bank-pocztowy-logo.png

Pocztowe Konto Firmowe

Konta firmowe

Konto Firmowe Godne Polecenia

inne rachunki

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/89873/citi-logo.png

Pakiet Citi Priority

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/89873/CreditA2.png

Konta firmowe

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/89873/getin.png

Konto na Start Moja Firma

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/89873/idea.png

Firma to ja

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/89873/ing_colour_2.png

Konto Direct dla Firmy

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/89873/inteligo-logo.png

Konto firmowe

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/89873/kasa+stefczyka1.png

Rachunek Tandem

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/89873/mbank-logo-biz.png

mBiznes konto

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/89873/millenium.png

Konto Biznes

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/89873/nest.png

BIZnest Konto

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/89873/PKOBP.png

Pakiet Biznes

 https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/89873/Tmobile.png

T-Mobile konto Biznes 

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/89873/toyta1.png

Rachunek firmowy

https://www.biznes.gov.pl/documents/10231/89873/vwfs-logo.png

Plus Konto Biznes

Swoje oferty banki mogą zgłaszać na tę listę korzystając z Centrum Pomocy.

Czy ta strona była przydatna?