Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłaszanie zmiany danych przez spółki zarejestrowane w KRS (NIP-8)

Masz spółkę zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i zmienił się jej adres lub inne dane? Powiadom o tym urząd skarbowy. Zobacz, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Usługę zrealizujesz na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów za pośrednictwem aktywnego formularza. Aby złożyć wniosek elektronicznie, musisz mieć kwalifikowany podpis elektroniczny.

Uwaga! Jeśli masz problem z otwarciem formularzy na Portalu Podatkowym, sprawdź tutaj jak go rozwiązać.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jednym z twoich obowiązków związanych z rejestracją spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym jest złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego tzw. danych uzupełniających na formularzu NIP-8. Są to np. numer rachunku bankowego lub adresy miejsc prowadzenia działalności.

Jeśli dane twojej firmy się zmienią, użyj formularza NIP-8, aby powiadomić o nich urząd skarbowy.

Jakie zmiany danych należy zgłaszać

 • skrócona nazwa (firma),
 • wykaz rachunków bankowych,
 • adresy miejsc prowadzenia działalności,
 • dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP,
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej*,
 • dane kontaktowe,
 • dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe (jeśli masz osobową spółkę handlową).

* Możesz np. zlecić prowadzenie ksiąg rachunkowych zewnętrznej firmie (np. biuru rachunkowemu). Jest to konieczne, jeśli biuro rachunkowe będzie prowadzić dla ciebie księgi rachunkowe w innym miejscu niż siedziba (lub miejsce sprawowania zarządu) twojej spółki. Powiadom urząd skarbowy o przekazaniu ksiąg rachunkowych w ciągu 15 dni od dnia ich wydania.

Ponadto – w razie kontroli – zapewnij dostęp do ksiąg oraz dowodów księgowych w:

 • siedzibie spółki,
 • miejscu sprawowania zarządu,
 • innymi miejscu (tylko za zgodą instytucji kontroli lub nadzoru).


Zmiana wpisu w KRS

Oprócz zgłoszenia zmiany danych do urzędu skarbowego, zgłoś zmianę wpisu do KRS w sądzie rejestrowym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Masz na to 7 dni od dnia wystąpienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Zgłoszenie złóż do urzędu skarbowego właściwego dla twojej siedziby.

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli masz np.:

 • oddział w Polsce,
 • wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki),
 • firmę z kapitałem zagranicznym.

zgłoszenie złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych uzupełniających spółki zarejestrowanej w KRS

Dokumenty

Jeśli zabraknie miejsca we wniosku papierowym, to dodaj do niego listę z informacjami o:

 • pozostałych miejscach prowadzenia działalności (np. hurtownie, magazyny, składy),
 • rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością.

Jeśli wypełniasz wniosek elektronicznie, dodaj odpowiednie pola w formularzu.

Potwierdzenie złożenia zgłoszenia

Jeśli prześlesz zgłoszenie elektronicznie, dostaniesz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Ustanowienie pełnomocnika

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa do spraw podatkowych

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

Masz na to 7 dni od dnia wystąpienia zmian.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje zgłoszenie nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, kiedy je złożysz.

Warto wiedzieć

Kara grzywny lub mandat karny

Jeśli nie złożysz zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie, grozi ci kara grzywny (jak za wykroczenie skarbowe).

Czy ta strona była przydatna?