Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kasa fiskalna po zakończeniu działalności

Jeśli  likwidujesz firmę, powinieneś dopełnić wszystkich formalności związanych z zakończenie pracy twojej kasy rejestrującej.

Masz obowiązek:

  • wykonać raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny)
  • złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy
  • złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego
  • dokonać przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Po odczycie, czyli po wykonaniu raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy, urzędnik skarbowy sporządza protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy. Raport stanowi załącznik do protokołu. Protokół powinien być sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym dla użytkownika, wykonującego serwis oraz dla urzędu skarbowego.

Uwaga! Jeżeli serwisant kas stwierdzi, że nie ma możliwości jej odczytu, to musisz od razu przesłać kasę do podmiotu prowadzącego serwis główny w celu dokonania tego odczytu. Jeśli podmiot prowadzący serwis główny również stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy, wówczas w protokole określa się przyczyny tej okoliczności. W ciągu 7 dni od dnia sporządzenia oryginał protokołu przesyłasz go do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, a kopia protokołu trafia do ciebie.

Zwrot ulgi po zakończeniu działalności

Jeżeli w chwili zamknięcia firmy nie minęły 3 lata od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług za pomocą konkretnej kasy, to musisz zwrócić całą otrzymana ulgę lub zwrot kosztów zakupu. 

Kasa fiskalna po zakończeniu jej użytkowania nie ma prawie żadnej wartości materialnej więc bardzo rzadko ulega odsprzedaży. Najczęściej jest utylizowana. Nie ma jednak prawnego zakazy jej sprzedaży, po wykonaniu wszystkich formalność wyżej opisanych. Należy pamiętać, że po zakupie używanej kasy fiskalnej trzeba kupić nowy moduł pamięci, który obejmuje prawie całą kwotę kasy. Dodatkowo kasy rejestrujące (nowe) mogą sprzedawać tylko uprawnieni producenci, którzy na bieżąco aktualizują wszystkie wymagania wynikające z przepisów.

Czy ta strona była przydatna?