Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesje, zezwolenia, wpisy do rejestru przy zakończeniu działalności

Jeśli prowadzisz firmę, która wymaga specjalnych zezwoleń, koncesji (działalność reglamentowana) masz obowiązek poinformować urząd, który udzielił uprawnień o zakończeniu działalności. Zgłoszenia powinni dokonywać, w przypadku zamykania działalności, m.in. sprzedawcy alkoholu, czy też przedsiębiorcy prowadzący apteki.

Dopuszczalny termin na zgłoszenie zmian w prowadzonej działalności do organu koncesyjnego wynosi 14 dni.

Informując organy, które wydały odpowiednie koncesje i zezwolenia, w niektórych przypadkach możesz odzyskać część opłat, które poniosłeś w związku z ich otrzymaniem.

Wykreślenie z rejestrów działalności regulowanej – bez konieczności informowania urzędów

Obowiązek informowania o zamknięciu działalności dotyczył także firm, które są wpisane do rejestrów działalności regulowanej. Jest to działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa i podlega wpisowi do specjalnych rejestrów. Przedsiębiorcy wykreśleni z CEIDG albo KRS, nie muszą już składać dodatkowych wniosków do urzędów prowadzących rejestry działalności regulowanej o wykreślenie ich wpisów z tych rejestrów. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej powinien to zrobić samodzielnie po uzyskaniu informacji z CEIDG, tj. bez oczekiwania aż przedsiębiorca sam złoży taki wniosek.

Wciąż istnieje możliwość osobistego złożenia wniosku o wykreślenie wpisu w rejestrze, jeśli np. kontynuujesz prowadzenie firmy, ale planujesz zakończenie wykonywania działalności regulowanej.

Zajrzyj do sprawy:

Automatyczne wykreślenie nie obejmuje innych form działalności reglamentowanej (wymagających zezwoleń, koncesji). W tym przypadku samodzielnie powinieneś poinformować urząd o zakończeniu działalności. 

Czy ta strona była przydatna?