Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

ZUS przy zakończeniu działalności

Jeśli zamykasz firmę, powinieneś wyrejestrować w ZUS:

  • wszystkich ubezpieczonych (czyli siebie, pracowników, osoby współpracujące, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny i członków rodziny zatrudnianych przez ciebie osób)
  • swoją firmę jako płatnika składek.

Wyrejestrowanie płatnika

Wyrejestrowanie płatnika odbywa się automatycznie przy okazji wyrejestrowania firmy (w CEIDG albo KRS).

Na podstawie danych, które wpisujesz do wniosku o wyrejestrowanie firmy (np. CEIDG-1 w przypadku działalności wpisanej do CEIDG, albo formularzy KRS i NIP-8 w przypadku spółek rejestrowanych w KRS), wysyłana jest odpowiednia informacja do ZUS. Zakład sam przygotowuje dokumenty wyrejestrowujące twoją firmę (formularz ZUS ZWPA).

Ważne! Zanim wyrejestrujesz się jako płatnik, musisz wyrejestrować wszystkie osoby ubezpieczone (siebie, pracowników, członków rodziny).

Wyrejestrowanie wspólników, którzy są płatnikami składek na własne ubezpieczenia

Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, albo jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie obowiązuje automatyczne  wyrejestrowanie w ZUS – musisz wypełnić formularz ZUS ZWPA samodzielnie i przekazać do ZUS.

Natomiast jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej zarejestrowanym w CEIDG nie musisz sam w ZUS składać ZUS ZWPA. Wyrejestrowanie za ciebie sporządzi ZUS na podstawie wniosku CEIDG. Jeśli jednak spółka cywilna zatrudniała pracowników i była zarejestrowana w ZUS jako płatnik, należy ją wyrejestrować w ZUS na formularzu ZUS ZWPA.

Zobacz:

Wyrejestrowanie ubezpieczonych

  • Jeżeli opłacałeś składki na własne ubezpieczenia i przestałeś prowadzić działalność, przekaż do ZUS formularz ZUS ZWUA (wyrejestrowanie) z ubezpieczeń w ciągu 7 dni od zaprzestania działalności.
  • Jeżeli przestałeś zatrudniać daną osobę, przekaż do ZUS formularz ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń) w ciągu 7 dni od dnia, w którym umowa z tą osobą została rozwiązana lub wygasła.
  • Jeżeli do ubezpieczeń byli zgłoszeni członkowie twojej rodziny albo rodziny pracownika, należy ich wyrejestrować na formularzu ZUS ZCNA.

Dokumenty możesz złożyć w ZUS w formie papierowej lub elektronicznie. Zależy to od tego, za ile osób rozliczasz składki. Jeśli za 5 osób lub mniej, możesz nam przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej. Składasz je bezpośrednio w placówce ZUS lub przesyłasz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, musisz przekazywać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe elektronicznie. Umożliwią ci to programy bezpłatnie udostępnione przez ZUS – program Płatnik albo ePłatnik. Możesz używać też innego oprogramowania, które spełnia warunki określone przez ZUS.

Z programu Płatnik możesz korzystać bez względu na to, ile osób zatrudniasz. Natomiast jeśli zatrudniasz do 100 osób, możesz skorzystać z aplikacji ePłatnik – internetowego odpowiednika programu Płatnik. Jest ona powiązana z profilem płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

Zobacz:

Uwaga! Jeśli jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG, nie musisz za siebie i członów swojej rodziny składać do ZUS dokumentów wyrejestrowujących. Możesz je złożyć wraz z wnioskiem CEIDG-1 (przez internet albo składając wniosek w urzędzie gminy)

Uwaga! Możliwość składania dokumentów za pośrednictwem CEIDG dotyczy tylko ubezpieczenia twojego i twojej rodziny. Jeśli chcesz  wyrejestrować z ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z tobą współpracuje, musisz to zgłosić bezpośrednio do ZUS!

Warto wiedzieć

  • Na formularzu ZUS ZWUA jako dzień wyrejestrowania z ubezpieczeń podajesz datę, od której nie prowadzisz już działalności (od tego dnia nie podlegasz już ubezpieczeniom).

Czy ta strona była przydatna?