Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

KRUS po wznowieniu działalności

Po wznowieniu działalności gospodarczej w ciągu 14 dni musisz zawiadomić o tym KRUS – złożyć oświadczenie o wyborze rolniczego ubezpieczenia.

Wraz z tym powinieneś złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości podatku za rok ubiegły. Jeżeli zaświadczenie to złożyłeś w terminie do 31 maja (w trakcie zawieszenia), nie musisz już tego ponownie w danym roku kalendarzowym przekazywać KRUS-owi.  

Uwaga! Każde wznowienie działalności traktowane jest jak rozpoczęcie prowadzenia nowej działalności gospodarczej i wszystkie obowiązki wobec KRUS muszą być ponownie dopełnione.

Aby pozostać w KRUS po wznowieniu działalności gospodarczej, musisz spełniać kilka warunków jednocześnie:

  • nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata podlegać ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie i jednocześnie prowadzić działalność rolniczą, lub stale pracować w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego
  • złożyć oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności. Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników można złożyć również na wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1). Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego jest traktowane jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS
  • nie wolno być pracownikiem lub pozostawać w stosunku służbowym (np. praca w służbach mundurowych)
  • nie wolno mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
  • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z Twojej działalności gospodarczej nie przekracza określonej kwoty granicznej. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji i jest ogłaszana w formie obwieszczenia ministra rolnictwa.

Jeżeli nie dopełnisz formalności albo nie spełniasz warunków na objęcie cię ubezpieczeniem w KRUS, to musisz zgłosić się do ubezpieczenia społecznego w ZUS.

Czy ta strona była przydatna?