Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki wobec ZUS po wznowieniu działalności

Jeśli wznawiasz działalność, wracasz do obowiązków związanych z opłacaniem składek, składaniem deklaracji.

Obowiązki zgłoszeniowe w ZUS po wznowieniu firmy jednoosobowej (zarejestrowanej w CEIDG)

Po zgłoszeniu wznowienia działalności do CEIDG, ZUS automatycznie otrzyma informacje o wznowieniu. Nie musisz więc składać żadnych dodatkowych dokumentów, które dotyczą rejestracji płatnika. ZUS samodzielnie dokona zgłoszenia płatnika składek i zgłoszenia do ubezpieczeń, zgodnie ze schematem wskazanym w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności. Czyli będziesz ubezpieczony na tych samych zasadach, jak przed zawieszeniem.

Uwaga! Automatyczne zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS działa tylko wtedy, gdy w trakcie zawieszenia nie nastąpiły zmiany mające wpływ na obowiązek ubezpieczeń. Jeśli w czasie zawieszenia np.:

 • zakończył się okres korzystania z ulgi na start albo preferencyjnych składek
 • zacząłeś pracować na etacie
 • nabyłeś prawo do emerytury
 • zmienił się tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń.

to powinieneś samodzielnie zarejestrować się w ZUS (w ciągu 7 dni).

Po otrzymaniu z organu  informacji o wznowieniu ZUS sporządzi dokumenty:

 • Twoje zgłoszenie jako płatnika składek ZUS ZFA
 • Twoje zgłoszenie do ubezpieczeń jako osoby prowadzącej działalność, odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA – zgodnie z ostatnim zgłoszeniem przed zawieszeniem działalności.

Zgłoszenie pracowników i współpracowników oraz członków rodziny

Po wznowieniu zobowiązany jesteś także do zgłoszenia wyrejestrowanych przy zawieszeniu osób, jeśli podlegają ubezpieczeniom, np. osób współpracujących, pracowników, oraz członków rodziny. Dokumenty zgłoszeniowe możesz złożyć w ZUS w formie papierowej albo elektronicznie. Zależy to od tego, za ile osób rozliczasz składki.

Jeśli:

 • za 5 osób lub mniej - możesz przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej
 • za więcej niż 5 osób - musisz przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe elektronicznie.

Dokumenty w formie papierowej składasz bezpośrednio w placówce ZUS lub przesyłasz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Jeśli musisz przekazywać dokumenty elektronicznie umożliwią ci to programy bezpłatnie udostępnione przez ZUS – program Płatnik albo ePłatnik. Możesz używać też innego oprogramowania, które spełnia warunki określone przez ZUS.

Z programu Płatnik możesz korzystać bez względu na to, ile osób zatrudniasz. Jeśli zatrudniasz do 100 osób, możesz skorzystać z aplikacji ePłatnik – internetowego odpowiednika programu Płatnik. Jest ona powiązana z profilem płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE)

Do ZUS składasz następujące formularze:

 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń) lub ZUS ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego) za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczeń, np. osoby współpracujące, zleceniobiorców (sam za siebie składasz dokument, tylko gdy w czasie zawieszenia działalności nastąpiły zmiany mające wpływ na obowiązek ubezpieczeń)
 • ZUS ZCNA (zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego).

Zobacz:

Obowiązki zgłoszeniowe w ZUS po wznowieniu firmy zarejestrowanej w KRS

Jeśli wznawiasz działalność spółki zarejestrowanej w KRS, po złożeniu wniosku o wznowienie działalności nie musisz składać dodatkowych formularzy do ZUS aż do momentu zatrudnienia pracowników. Dane trafią do ZUS automatycznie i wszystkie dokumenty związane z rejestracją spółki jako płatnika, ZUS przygotuje za ciebie.

Ubezpieczenie wspólników

O ile ponowna rejestracja w ZUS spółki jako płatnika następuje automatycznie, to gdy jesteś wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., musisz po wznowieniu zarejestrować się w ZUS jako płatnik składek (formularz ZUS ZFA) oraz zgłosić się do ubezpieczeń (formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA) z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL.

Zobacz:

Składanie dokumentów rozliczeniowych

Po wznowieniu działalności wracasz do normalnego trybu składania deklaracji i raportów (jeśli zatrudniasz pracowników) do ZUS.

 • Jeśli wznowiłeś firmę z początkiem miesiąca, po wznowieniu powinieneś także złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA i/ lub imienne raporty miesięczne za siebie lub osoby współpracujące za miesiąc, od którego wznowiłeś działalność (do 10 lub 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni).
 • Jeśli wznowiłeś firmę w trakcie miesiąca, powinieneś złożyć ZUS DRA również za kolejny, pełny miesiąc prowadzenia działalności. Potem, jeśli nie zatrudniasz pracowników i płacisz składki od minimalnej podstawy, nie składasz comiesięcznej deklaracji.

Jeśli wznowisz działalność w trakcie miesiąca, to płacisz składki na ubezpieczenia społeczne za część miesiąca, w której wykonywałeś działalność. Składkę zdrowotną płacisz za pełny miesiąc, niezależnie od dnia wznowienia.

 

Zobacz także:

Czy ta strona była przydatna?