Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podatki, VAT i księgowość po wznowieniu działalności

Po wznowieniu działalności, wracasz do normalnego trybu załatwiania spraw podatkowych. Rozliczasz się także z okresu zawieszenia. Zobacz, o czym powinieneś pamiętać po wznowieniu firmy.

Rejestracja w urzędzie skarbowym po wznowieniu działalności

Nie musisz składać żadnych dokumentów do urzędu skarbowego w związku ze wznowieniem działalności i płaceniem zaliczek na podatek dochodowy (dane z Twojego wniosku CEIDG albo zgłoszenia do KRS automatycznie przekazane zostaną do urzędu skarbowego).

Jeśli jednak wznawiasz spółkę cywilną, składasz formularz NIP-2.

Jeśli wznawiasz spółkę w KRS, a w trakcie zawieszenia nastąpiły zmiany danych firmy albo po wznowieniu zatrudniłeś pracowników - bezpośrednio po zatrudnieniu pracowników trzeba złożyć do Urzędu Skarbowego formularz NIP-8.

Rozliczenie podatków

Po wznowieniu działalności nie zapomnij rozliczyć się z podatków za okres zawieszenia.

Skala podatkowa

Po wznowieniu wracasz do opłacania zaliczek na podatek dochodowy na dotychczasowych zasadach. Jeśli wznowiłeś działalność w trakcie roku, przy wyliczaniu pierwszej zaliczki na podatek dochodowy uwzględnij ewentualne koszty lub przychody podczas zawieszenia. Jeżeli zawieszenie jest dłuższe i obejmuje przełom roku, koszty rozliczasz w deklaracji rocznej (masz obowiązek składać ją co roku, bez względu na zawieszenie działalności).

Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej powinieneś obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego po wznowieniu działalności (do 20 dnia miesiąca/kwartału następującego po miesiącu/kwartale, w którym wznowiłeś wykonywanie działalności gospodarczej).

Jeśli wznawiasz firmę w kolejnym roku po zawieszeniu to ryczałt przypadający za okres zawieszenia w roku, w którym rozpocząłeś zawieszenie, powinieneś obliczyć i wpłacić w terminie do dnia 31 stycznia. Z kolei ryczałt za okres zawieszenia w roku, w którym wznowiłeś działalność, płacisz do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale, w którym wznowiłeś wykonywanie działalności gospodarczej (ewentualnie do dnia 31 stycznia roku następnego, jeśli wznowienie nastąpiło w ostatnim miesiącu/kwartale roku podatkowego).

Pamiętaj, że okres zawieszenia nie zwalnia Cię z obowiązku składania deklaracji rocznych PIT!

VAT

Jeśli byłeś zarejestrowany w VAT i w trakcie zawieszenia (na co najmniej 6 miesięcy) zostałeś wykreślony z rejestru (urzędowo), ponownie zostajesz zarejestrowany bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jako podatnik VAT, ze statusem takim, jaki posiadałeś w momencie zawieszenia (chyba, że sam się wyrejestrowałeś – w tej sytuacji powinieneś ponownie się zarejestrować).

Po wznowieniu wracasz do rozliczania VAT na zasadach, jak przed zawieszeniem.

Art.99 ust. 7a ustawy o VAT stanowi o braku obowiązku składania deklaracji w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Księgowość i ewidencje

Zawieszenie nie zwalnia cię z obowiązków dotyczących prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji. Po wznowieniu nie musisz zgłaszać wznowienia prowadzenia księgowości do urzędu skarbowego. Nie musisz też przeprowadzać spisu z natury (chyba, że wznawiasz działalność 31 grudnia lub 1 stycznia).

Czy ta strona była przydatna?