Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie wznowienia spółki cywilnej

Jak zgłosić wznowienie spółki cywilnej do urzędu

Jeśli wznawiasz działalność spółki cywilnej, powinieneś zgłosić to w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (NIP-2). Wniosek do GUS, na druku RG-OP, należy złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wznowienia prowadzenia spółki cywilnej. Do wniosku należy dołączyć informację o wspólnikach spółki cywilnej (na druku RG-SC).

W związku ze wznowieniem działalności spółki, w CEIDG powinieneś dodatkowo dokonać zmiany w swoim wpisie na wniosku o zmianę wpisu w CEIDG, zaznaczając pola dotyczące spółki cywilnej ewentualnie odpowiednie pola w części załącznika CEIDG S.C).

Pamiętaj, że spółkę cywilną zawiesza się i wznawia w urzędzie skarbowym i GUS - tam, gdzie została zarejestrowana. W CEIDG ten fakt zgłasza się na wniosku o zmianę dopiero po dopełnieniu formalności w GUS i US oraz po faktywnej dacie wznowienia spółki cywilnej.

Okres zawieszenia zadeklarowany przez wspólników spółki cywilnej przy składaniu wniosku o zawieszenie działalności nie ma charakteru wiążącego.

Oznacza to, że przedsiębiorca, który zawiesił działalność na rok może wznowić prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej np. po trzech miesiącach. Działalność jest zawieszona do dnia złożenia wniosku o zmianę wpisu zawierającego informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. Złożenie wniosku o zmianę wpisu nie wymaga wniesienia opłat.

Uwaga! Jeśli spółka cywilna zatrudnia pracowników, powinieneś zarejestrować spółkę jako płatnika składek w ZUS. Wyrejestrowania dokonuje się na formularzu ZUS ZPA.

 

Jeśli przez złożeniem wniosku, chcesz dowiedzieć się więcej o zawieszeniu, zajrzyj do ulotki:

Czy ta strona była przydatna?