Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inne obowiązki przy zawieszeniu firmy

Jeśli zawiesiłeś firmę, nie zapomnij o kilku innych obowiązkach. Mogą one różnić się w zależności od rodzaju działalności, którą wykonujesz. Poniżej przedstawiamy kilka spraw, o których warto pamiętać przy zawieszeniu.

Zgłoszenie zawieszenia do rejestrów działalności regulowanych i urzędów wydających zezwolenia oraz koncesje

Jeśli zawiesiłeś działalność, informacje udostępniane są także organom koncesyjnym, organom prowadzącym rejestry działalności regulowanej oraz organom właściwym do spraw zezwoleń (te, które udzieliły Ci uprawnień i umieściły informacje w tym zakresie w Twoim wpisie w CEIDG). Warto jednak sprawdzić w urzędzie, który wydał ci zezwolenie/koncesję, czy w przypadku Twojej działalności nie powinieneś osobiście zgłosić zawieszenia.

Zajrzyj do sprawy:

Przykłady

Sprzedaż alkoholu

Jeśli chcesz zawiesić działalność i masz ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pamiętaj, że zawieszenie nie powoduje automatycznie jego wygaśnięcia. Oznacza to, że w trakcie zawieszenia powinieneś wypełniać wszystkie obowiązki związane z posiadaniem pozwolenia tj. składać oświadczenia o sprzedaży alkoholu w roku poprzednim oraz dokonywać opłat za korzystanie z zezwolenia.

Akcyza

Podmioty, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (służy głównie do produkcji wyrobów akcyzowych) lub na działanie w charakterze zarejestrowanego odbiorcy (stosowane w celu bezpodatkowego sprowadzania wyrobów z UE)  albo zarejestrowanego wysyłającego (pozwala dostarczyć importowane wyroby do składu podatkowego bez poboru akcyzy), muszą informować urzędy celne o zamiarze przerwania w/w działalności na okres dłuższy niż 3 miesiące. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną.

Niezastosowanie się do wymogu stanowi przesłankę do cofnięcia zezwoleń wydanych na prowadzenie działalności w sposób podany jak wyżej. Cofnięcie zezwolenia w tym trybie zamyka drogę do ponownego ubiegania się o wspomniane przywileje.

Zgromadzenie wspólników przy zawieszeniu firmy

W przypadku spółek kapitałowych, zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z obowiązku zwoływania zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Warunkiem jest to, że:

  • działalność spółki z o.o. przez cały poprzedni rok była zawieszona
  • nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego.

Kolejne, zwyczajne zgromadzenie podejmie uchwały dotyczące roku obrotowego, w którym działalność była zawieszona.

Abonament RTV przy zawieszeniu firmy

Jeśli zawieszasz firmę, złóż wniosek o wyrejestrowanie posiadanych odbiorników RTV. Możesz to zrobić na poczcie albo przez internet.

Zgłoszenia INTRASTAT przy zawieszeniu

Jeśli masz obowiązek składana zgłoszeń INTRASTAT, przy zawieszeniu firmy nie musisz tego robić. Ostatniego zgłoszenia w okresie trwania zawieszenia, powinieneś dokonać za okres sprawozdawczy (miesiąc kalendarzowy), w którym przypada pierwszy dzień zawieszenia.

Zaprzestanie sporządzania zgłoszeń INTRASTAT nie wymaga zgłaszania tego faktu służbom celnym.

Jeśli w trakcie zawieszenia działalności, będziesz obracał towarami w UE (np. spóźniona dostawa), zgłoszenia INTRASTAT dokonujesz za ten miesiąc, w którym miał miejsce przywóz lub wywóz towaru.

Po wznowieniu, zgłoszenia INTRASTAT składasz od okresu sprawozdawczego, w którym przypada pierwszy dzień wznowienia działalności.

Czy ta strona była przydatna?