Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Na czym polega zawieszenie działalności i kiedy można to zrobić

Kiedy i na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jakie są obowiązki w okresie zawieszenia wobec pracowników, ZUS czy urzędu skarbowego.

Jeśli masz przejściowe problemy z opłacaniem składek ZUS, zaliczek na podatek albo np. z przyczyn osobistych nie możesz poświęcić się sprawom firmy, możesz zawiesić działalność.

 • jeśli prowadzisz jednoosobową działalność zarejestrowaną w CEIDG (albo jesteś zarejestrowanym w CEIDG wspólnikiem spółki cywilnej), możesz zawiesić działalność bezterminowo (ale na co najmniej 30 dni). Taką możliwość wprowadziły nowe, obowiązujące od 30 kwietnia 2018 roku przepisy. Ważne! Jeśli nie zgłosisz wznowienia, zawieszenie będzie trwać – nie zostaniesz wykreślony z rejestru przedsiębiorców. Jeśli zawiesiłeś firmę przez 30 kwietnia 2018 roku, Twoja firma będzie automatycznie zawieszona bezterminowo.
 • spółkę zarejestrowaną w KRS możesz zawiesić maksymalnie na 24 miesiące

Jeśli wychowujesz dziecko i zawiesisz firmę, możesz skorzystać możliwości finansowania przez budżet twoich składek na ubezpieczenia w ZUS. Z tej ulgi możesz korzystać przez 3 lata (możesz podzielić ten okres).

Korzyści z zawieszenia firmy

 • nie musisz płacić składek na ZUS i składać deklaracji ZUS (możesz zgłosić się do ubezpieczeń dobrowolnie)
 • nie musisz płacić zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji VAT (jeśli nie dokonujesz w tym czasie transakcji opodatkowanych VAT)
 • nie możesz co prawda wykonywać działalności gospodarczej, ale masz prawo wykonywać czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu. Możesz np. przyjmować należności z umów zawartych przed zawieszeniem, czy sprzedawać wcześniej zamówione towary.

Minusy zawieszenia firmy

 • w trakcie zawieszenia nie możesz wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów
 • stracisz prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego i wypadkowego
 • zawieszenie jest wliczane do okresu małego ZUS-u chociaż nie będziesz z niego korzystał
 • okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury
 • wyrejestrowani z ubezpieczeń zostaną również członkowie twojej rodziny i osoby współpracujące
 • jeśli nie chcesz utracić świadczeń, możesz zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych oraz zdrowotnego - ale wtedy będziesz musiał opłacać składki ZUS. Dobrowolne zgłoszenie jest możliwe tylko wtedy, gdy nie masz innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń (np. z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w czasie zawieszenia działalności). Nie możesz jednak opłacać (nawet dobrowolnie) składki chorobowej i wypadkowej.

O czym powinieneś pamiętać przed zawieszeniem i po zgłoszeniu zawieszenia

Zanim zgłosisz zawieszenie w urzędzie, powinieneś odpowiednio się przygotować.

Rozwiąż umowy z pracownikami

Warunkiem niezbędnym do zawieszenia jest niezatrudnianie pracowników (dotyczy to pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczą umowę o pracę). Zanim zgłosisz do urzędu zawieszenie firmy, musisz rozwiązać wszystkie umowy o pracę. Nie musisz tego robić, jeśli pracownicy są zatrudnieni na zlecenie albo umowę o dzieło. Od 30 kwietnia 2018 roku możesz również zawiesić działalność nawet wtedy, gdy twoi pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Wcześniej uprawnieni do zawieszenia działalności byli tylko przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników (nawet jeśli przebywali na urlopie macierzyńskim).

W przypadku spółek, załatw niezbędne formalności przed zgłoszeniem zawieszenia

Przy zawieszeniu spółki zarejestrowanej w KRS, przed złożeniem wniosku o zawieszenie należy podjąć należy uchwałę wspólników spółki osobowej lub zarządu spółki kapitałowej dotyczącą zawieszenia. W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały trzeba zgłosić zawieszenie działalności do KRS. Pamiętaj, że w spółce cywilnej, zawiesić działalność musza wszyscy wspólnicy.

Ustal, od kiedy chcesz zawiesić firmę

Zanim złożysz wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, zastanów się, z jakim dniem chcesz zawiesić działalność. Możesz to zrobić w dowolnym dniu, pamiętaj jednak, że jeśli zawiesisz działalność w trakcie miesiąca (np. pod koniec), będziesz musiał opłacić pełną składkę zdrowotną za cały miesiąc i złożyć dwie deklaracje ZUS (za niepełny i za kolejny, pełny miesiąc).  Składki na ubezpieczenia społeczne zapłacisz proporcjonalnie do ilości dni, w których w danym miesiącu twoja działalność była aktywna.

Zastanów się, czy chcesz zachować ubezpieczenia w trakcie zawieszenia

W trakcie zawieszenia nie płacisz składek a więc nie podlegasz ubezpieczeniom w ZUS. Jeśli chcesz opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz mieć prawo do świadczeń zdrowotnych, możesz zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczeń (jeśli nie jesteś ubezpieczony z innego tytułu np. umowy o pracę albo zlecenia). Prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa bowiem po 30 dniach od dnia ustania okresu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. W trakcie zawieszenia nie możesz dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa bowiem po 30 dniach od dnia ustania okresu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Załatw sprawy z kontrahentami

Przed zawieszeniem odpowiednio wcześniej załatw sprawy firmowe: rozwiąż umowy na usługi, z których nie będziesz korzystał w trakcie zawieszenia, poinformuj swoich partnerów handlowych o zawieszeniu działalności.

Zgłoś zawieszenie do rejestru przedsiębiorców

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność, zgłoś zawieszenie do CEIDG. Jeśli spółkę cywilną, oprócz zgłoszenia zawieszenia do CEIDG, powinieneś poinformować GUS (zgłoszenie zmian do REGON). Zawieszenie pozostałych spółek zgłaszasz do KRS. Przejdź do informacji:

Wyrejestruj pracowników z ubezpieczeń w ZUS

Przy zawieszeniu powinieneś wyrejestrować siebie i pracowników z ubezpieczeń ZUS

Zobacz:

Dowiedz się, co możesz, a czego nie możesz robić w trakcie zawieszenia

Zawieszenie firmy nie oznacza, że twoja działalność całkowicie zamiera. Nie możesz jej prowadzić, ale masz prawo np. przyjmować płatności z umów zawartych przed zawieszeniem.

Zobacz:

Dowiedz się, jakie są zasady dotyczące ZUS i podatków w trakcie zawieszenia

Jeśli zawiesiłeś firmę, w większości przypadków nie musisz rozliczać się z ZUS ani płacić zaliczek na podatek. Jeśli jesteś VAT-owcem, nie musisz składać deklaracji VAT. Masz jednak obowiązek prowadzić księgowość. Są jednak sytuacje, w których będziesz musiał załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami i podatkami. Dowiedz się, jakie są zasady dotyczące ZUS, podatków i księgowości w trakcie zawieszenia.

Zobacz:

Zawieszenie a KRUS

Jeśli jesteś ubezpieczony w KRUS i zawiesisz działalność, opłacasz składkę emerytalno-rentową w pojedynczej (a nie podwójnej, jak przy prowadzeniu działalności) wysokości. Nie masz także obowiązku składnia do 31 maja oświadczeń o nieprzekroczeniu granicznej kwoty podatku z działalności za ubiegły rok (choć zaleca się dobrowolne złożenie tego oświadczenia).

Zobacz:

Inne sprawy po zawieszeniu

Zawieszenie wpływa również na inne obowiązki dotyczące m.in. kasy fiskalne, abonamentu, czy poinformowania o zawieszeniu urzędów, które wydały ci np. zezwolenie. Sprawdź, co powinieneś zrobić, a czego nie musisz robić po zawieszeniu działalności.

Zobacz:

 

Szczegółowe informacje dotyczące zawieszenia znajdziesz również w poradniku:

Uwaga! Jeśli chcesz zawiesić firmę jednoosobową i potrzebujesz pomocy przy zgłoszeniu zawieszenia, możesz skorzystać z telefonicznej pomocy pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32

Czy ta strona była przydatna?