Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyrejestrowanie pracowników przy zawieszeniu działalności

Jeśli chcesz zawiesić firmę, nie możesz zatrudniać pracowników.

Ważne! Od 30 kwietnia 2018 roku możesz zawiesić firmę również wtedy, gdy twoi pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Wcześniej, jeśli pracownicy przebywali na wymienionych urlopach, nie można było zawiesić firmy.

Możesz bezterminowo zawiesić swoją działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG. Nadal obowiązuje 30 dni minimalnego okresu zawieszenia działalności. Spółki zarejestrowane w KRS mogą zawiesić działalność na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jako przedsiębiorca możesz również zawiesić działalność, gdy chcesz sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Wówczas zgłaszasz w CEIDG zawieszenie, a w ZUS załatwiasz pozostałe formalności dotyczące świadczeń przysługujących tobie, jako przedsiębiorcy, który opiekuje się dzieckiem

Powinieneś wyrejestrować zwolnionych pracowników z ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Robisz to  na formularzu ZUS ZWUA. Jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń podajesz dzień następujący po dniu rozwiązania stosunku pracy. Na formularzu wpisujesz właściwy kod przyczyny wyrejestrowania.

Jeśli członkowie rodzin zatrudnionych pracowników zgłoszeni byli do ubezpieczenia zdrowotnego to powinieneś wyrejestrować ich korzystając z formularza ZUS ZCNA.

 

Zobacz:

Czy ta strona była przydatna?