Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności a KRUS

Jeżeli podlegasz ubezpieczeniu w KRUS powinieneś wiedzieć, jakich formalności musisz dopełnić podczas zawieszenia działalności.

Zawieszenie działalności gospodarczej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Po zgłoszeniu zawieszenia do CEIDG, informacja o zawieszeniu jest przekazywana drogą elektroniczną, niezwłocznie do KRUS oraz właściwego naczelnika urzędu skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego. Nie musisz już składać dodatkowych dokumentów do KRUS.

Składki KRUS

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w KRUS, płaci składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości (na inne ubezpieczenia: wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka opłacana jest w pojedynczej wysokości). W momencie zawieszenia działalności (lub jej zakończenia) wraca do zwykłego opłacania składek KRUS w pojedynczej wysokości.

Jeśli zdecydujesz się na zawieszenie działalności, zastanów się nad jego datą. Składki KRUS płacone są kwartalne. Opłaca się więc zawiesić działalność z końcem kwartału, a nie w jego trakcie. KRUS nie zwraca żadnej części składki zapłaconej z góry za cały kwartał. Po podjęciu zawieszonej działalności musisz wnieść opłatę za cały kwartał. Nie ma znaczenia czy podjąłeś działalność pod koniec czy w środku kwartału. 

Obowiązki w czasie zawieszenia

Każdy ubezpieczony w KRUS ma obowiązek do 31 maja każdego roku zgłosić kontynuację ubezpieczenia poprzez przekazanie zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku za rok poprzedni. KRUS weryfikuje wtedy czy przedsiębiorca ma prawo do ubezpieczenia rolniczego.

Podczas zawieszenia działalności nie masz obowiązku składania tego oświadczenia. Warto jednak je złożyć, oddziały KRUS popierają taką praktykę. Dzięki temu nie będziesz już musiał pamiętać o uzyskiwaniu zaświadczenia z urzędu skarbowego w momencie podjęcia działalności. Masz natomiast obowiązek  w terminie 14 dni od wznowienia ponownie zawiadomić KRUS o kontynuacji tego ubezpieczenia. Dokładnie tak samo jak podczas rozpoczynania działalności.

Jeżeli jesteś rolnikiem (domownikiem) prowadzącym działalność gospodarczą, ale podlegasz pod ZUS, to w przypadku zawieszenia działalności musisz tą informację przekazać do KRUS wraz z zaświadczeniem z ZUS-u w jakim terminie byłeś tam ubezpieczony (od kiedy do kiedy podlegałeś pod ZUS). CEIDG w takiej sytuacji nie przesyła informacji do KRUS, gdyż informacja jest automatycznie przesyłana tylko do ZUS-u.

Pamiętaj! Jeżeli podlegasz pod KRUS to w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej opłacasz składkę emerytalno-rentową w normalnej, pojedynczej wysokości. Tak jak rolnik nieprowadzący działalności gospodarczej.

Czy ta strona była przydatna?