Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności a zasiłek dla bezrobotnych

Jeśli zawiesiłeś działalność, możesz zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.

Masz prawo do zasiłku jeśli:

  • na rynku brakuje odpowiedniej dla ciebie propozycji: pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych bądź robót publicznych
  • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej 365 dni, opłacałeś składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności; przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę

Zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.

Zasady te odnoszą się także do osób fizycznych będących wspólnikami spółek osobowych.

Jeśli uzyskasz status bezrobotnego, podlegasz z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Czy ta strona była przydatna?