Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie zawieszenia w ZUS

Zobacz, jakie są zasady dotyczące poinformowania ZUS o zawieszeniu firmy.

Firma jednoosobowa

Jeśli zawieszasz firmę jednoosobową, wystarczy, że zgłosisz zawieszenie do CEIDG.

ZUS wyrejestruje cię jako płatnika i ubezpieczonego. Nie musisz wysyłać żadnych dodatkowych zgłoszeń do ZUS (musisz tylko  wyrejestrować pracowników).

Na podstawie informacji z CEIDG ZUS sporządzi odpowiednie formularze:

 • ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek)
 • ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących)
 • ZUS ZCNA (wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny osoby ubezpieczonej - osoby prowadzącej działalności gospodarczą, osoby współpracującej).

Zobacz:

Spółka cywilna

Zawieszenie spółki cywilnej wymaga zawieszenia działalności przez wspólników (w CEIDG). Informacje te przekazywane są do ZUS.

Ważne! Jeśli spółka cywilna zatrudniała pracowników, to oprócz zgłoszenia zawieszenia w CEIDG, należy wyrejestrować spółkę jako płatnika składek w ZUS. Wyrejestrowania dokonuje się na formularzu ZUS ZWPA.

Oczywiście, spółka musi wyrejestrować pracowników z ubezpieczeń w ZUS.

Spółki rejestrowane w KRS

Na podstawie wniosku do KRS, ZUS sam wyrejestrowuje spółkę jako płatnika składek (sporządzi formularz ZUS ZWPA).

Zobacz:

Pamiętaj: jeśli jesteś wspólnikiem spółki: komandytowej, jawnej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (objętym obowiązkowymi ubezpieczeniami), powinieneś złożyć do ZUS:

 • ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek)
 • ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń)
 • ZUS ZCNA (wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny)

Zobacz:

Odpowiednie formularze możesz również składać drogą elektroniczną korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Ważne! Niezależnie od rodzaju firmy, ZUS nie wyrejestruje płatnika, jeśli będzie on nadal zatrudniał osoby, za które płatnik jest zobowiązany przekazywać dokumenty rozliczeniowe, np. zleceniobiorców.

Jeśli do ZUS wpłynie z organu ewidencyjnego informacja o zawieszeniu, a ZUS stwierdzi, że nie wyrejestrowałeś z ubezpieczeń pracowników, zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające. Będzie miało ono na celu ustalenie, czy faktycznie nastąpiło zawieszenie działalności.

Przed zawieszeniem działalności wyrejestruj w ZUS osoby z  ubezpieczeń społecznych (na formularzu ZUS ZWUA), a także członków ich rodzin z ubezpieczenia zdrowotnego  (na formularzu ZUS ZCNA). Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki cywilnej, wyrejestruj z ubezpieczeń także siebie.

Opłacanie składek i składanie dokumentów rozliczeniowych w trakcie zawieszenia

Jeśli zawiesiłeś działalność:

 • nie płacisz składek
 • nie musisz składać dokumentów rozliczeniowych (ostatnie składasz za miesiąc, w którym zawiesiłeś firmę).

Ważne! Ta zasada nie obowiązuje, jeśli np. wciąż zatrudniasz zleceniobiorców. Wtedy płacisz za nich składki i składasz dokumenty rozliczeniowe.

Jeśli zawiesiłeś firmę w trakcie miesiąca, musisz obliczyć za ile dni musisz zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne. Podstawę wymiaru składek pomniejszasz proporcjonalnie o dni, w których już nie prowadziłeś działalności. Jak to zrobić? Dzielisz podstawę przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożysz wynik (bez zaokrąglania kwoty) przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w danym miesiącu.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacasz w całości, jeśli zawiesisz firmę od innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca.

Dobrowolne ubezpieczenia podczas zawieszenia działalności

Po podjęciu decyzji o zwieszeniu działalności gospodarczej musisz pamiętać, że wszystkie ubezpieczenia społeczne i zdrowotne również zostają zawieszone. Nie musisz opłacać składek, ani przekazywać do ZUS żadnych dokumentów rozliczeniowych. Po prostu przestajesz być ubezpieczony. Masz jednak możliwość dobrowolnych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych oraz zdrowotnego. Nie możesz jednak w tym czasie dobrowolnie opłacać składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe.

Ważne! Do ubezpieczeń dobrowolnych możesz przystąpić tylko wtedy, gdy nigdzie nie pracujesz i nie masz innego tytułu do tych ubezpieczeń.

Kiedy można przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń

Jeśli chcesz  nadal opłacać składki na ubezpieczenia w trakcie zawieszenia, musisz ponownie zarejestrować się do ubezpieczeń na formularzu:

 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego) albo
 • ZUS ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).

Ubezpieczenie obowiązuje od dnia wskazanego na formularzu (nie wcześniej niż od dnia jego złożenia) na tych samych zasadach, jak przed zawieszeniem (obowiązują również preferencyjne składki).

W razie przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pisemnego wniosku złożonego w NFZ, składkę opłacasz od zdeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż kwota przeciętnego wynagrodzenia.

Zobacz:

Jeżeli zawiesisz działalność, to przez 30 dni po zawieszeniu obejmuje cię jeszcze dotychczasowe ubezpieczenie zdrowotne. Następnie możesz ubezpieczyć się dobrowolnie albo:

 • możesz być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, np. przez współmałżonka
 • możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy (będziesz podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu).

Jeśli po 30 dniach od zawieszenia działalności nie będziesz zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, to w przypadku choroby będziesz musiał sam zapłacić za wszystkie koszty leczenia.   

Czy ta strona była przydatna?