Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie zawieszenia spółki cywilnej

Jak zgłosić zawieszenie do urzędu zawieszenie spółki cywilnej

Jeśli chcesz zawiesić spółkę cywilną, powinieneś przede wszystkim pamiętać, że zawieszenie spółki jest skuteczne pod warunkiem, że zawieszą ją wszyscy wspólnicy.

Przy zawieszaniu spółki cywilnej osób fizycznych powinieneś:

Jeżeli masz zawieszoną jednoosobową działalność gospodarczą oraz jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, możesz zgłosić zaprzestanie wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli zrezygnować wyłącznie z prowadzenia jednoosobowej działalności.

Jeśli chcesz przez zgłoszeniem dowiedzieć się więcej o zasadach zawieszenia firmy, zajrzyj do ulotki:

Zgłoszenie zawieszenia do GUS (REGON)

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej do Głównego Urzędu Statystycznego, powinieneś złożyć wniosek o zmianę cech objętych wpisem. Wniosek, na druku RG-OP, należy złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawieszenia prowadzenia spółki cywilnej. We wniosku trzeba zaznaczyć m.in., że dotyczy on zmiany cech objętych wpisem  oraz podać datę zawieszenia prowadzenia spółki. Pod wnioskiem powinny się znaleźć podpisy wszystkich wspólników spółki cywilnej. Wniosek można dostarczyć osobiście, listownie lub przez pełnomocnika. Złożenie wniosku nie wymaga wniesienia opłat.

Do wniosku RG-OP należy dołączyć informację o wspólnikach spółki cywilnej (na druku RG-SC).

Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej powinni dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza NIP-2 (należy je złożyć nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia działalności gospodarczej). Zawieszanie działalności gospodarczej prowadzone w formie spółki cywilnej nie wymaga złożenia w organie podatkowym formularza  VAT-Z.

Zgłoszenie zawieszenia do CEIDG

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG i wspólnikiem spółki cywilnej i chcesz zawiesić jej działalność, powinieneś zgłosić zawieszenie do CEIDG. Pamiętaj, że spółkę cywilną zawiesza się i wznawia w urzędzie skarbowym i GUS - tam, gdzie została zarejestrowana. W CEIDG ten fakt zgłasza się na wniosku o zmianę dopiero po dopełnieniu formalności w GUS i US oraz po faktycznej dacie zawieszenia spółki cywilnej.

Wniosek o zawieszenie działalności możesz złożyć na kilka sposobów. Powinni go złożyć wszyscy wspólnicy.

Wizyta w urzędzie

Tradycyjny sposób to wizyta w dowolnym, najbliższym urzędzie gminy/miasta. Formularz do wydruku i wypełnienia możesz pobrać ze strony CEIDG (formularze i instrukcje znajdziesz na dole strony). Wniosek możesz także wysłać pocztą (listem poleconym), ale pamiętaj, że będzie on ważny tylko wtedy, gdy opatrzysz go własnoręcznym podpisem, poświadczonym przez notariusza. Dniem złożenia wniosku jest w takim przypadku data nadania listu. Jeżeli wniosek złożony do urzędu będzie zawierał błędy, to możesz być wezwany do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych. Dlatego warto we wniosku podać aktualne dane kontaktowe.

W przypadku zawieszania działalności w kilku spółkach cywilnych i wypełniania papierowej wersji formularza należy skorzystać z załącznika CEIDG-SC.

Wypełnienie/złożenie wniosku online

Znacznie wygodniejsze będzie dla ciebie przygotowanie wniosku drogą elektroniczną.

Zaletą składania wniosku online jest m.in. to, że większość niezbędnych danych wypełnia się w nim automatycznie na podstawie wpisu w CEIDG, bez konieczności ich własnoręcznego wprowadzania. Jeśli wypełnisz wniosek w trybie anonimowym, tj. bez podpisania elektronicznego, to w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku powinieneś złożyć wizytę w dowolnym, najbliższym urzędzie gminy/miasta w celu potwierdzenia tożsamości. Do urzędu udaj się z kodem (numerem wniosku) uzyskanym na stronie CEIDG, podczas wypełniania. Urzędnik odnajdzie wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym podpiszesz wniosek w urzędzie. Oznacza to, że działalność możesz zawiesić z dniem podpisania wniosku (wizyty w urzędzie) lub dniu wskazanym we wniosku. 

Jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub Profil Zaufany, wszystkie formalności związane z zawieszeniem działalności możesz załatwić online na stronie CEIDG, bez konieczności wizyty w urzędzie. Wypełniony formularz podpisujesz i wysyłasz online.

Jeśli wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej jest niepoprawny, to system CEIDG poinformuje cię o tym i pomoże skorygować błędy.

Zgłoś zawieszenie przez telefon

Jeśli chcesz zgłosić w CEIDG zawieszenie działalności, możesz to zrobić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32).

Konsultant pomoże ci wypełnić wniosek o zmianę wpisu w CEIDG w związku z zawieszeniem działalności. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i przedłoży ci do podpisu. 

Jeśli wniosek o zmianę wpisu (dotyczący zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej) będzie niepoprawny to:

  • gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku
  • gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Czy ta strona była przydatna?