Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie zawieszenia spółki zarejestrowanej w KRS

Jak zgłosić zawieszenie spółki z o.o, jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz innych spółek zarejestrowanych w KRS

Wspólnicy wszystkich spółek prawa handlowego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) mogą zawiesić działalność gospodarczą pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę.

Zawiesić spółkę handlową można na okres od 30 dni do 24 miesięcy (w lutym działalność można zawiesić na 28-29 dni).

Zawieszenie spółki nie wymaga uzasadnienia, jednak umowa spółki może szczegółowo tą kwestę regulować i określać warunki jakie muszą być spełnione aby zawiesić działalność. Umowa spółki może również wymagać, aby zarząd spółki uzyskał wcześniejszą zgodę wspólników.  

Możesz zawiesić spółkę zarejestrowaną w KRS za pośrednictwem portalu PDI (Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG):

Jeśli chcesz przez zgłoszeniem dowiedzieć się więcej o zasadach zawieszenia firmy, zajrzyj do ulotki:

Kto podejmuje uchwałę o zawieszeniu?

Uchwałę o zawieszeniu działalności podejmują:

  • wspólnicy spółki osobowej
  • zarząd spółki kapitałowej.

Uchwała wspólników lub zarządu musi wskazywać, od kiedy spółka będzie podlegać zawieszeniu.

W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały trzeba zgłosić zawieszenie działalności do KRS.

Dniem rozpoczynającym zawieszenie jest dzień wskazany we wniosku, jednak nie może on być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Jakie dokumenty przy zawieszeniu w KRS?

Do właściwego dla spółki KRS składasz:

  • formularz KRS-Z62
  • uchwałę wspólników lub zarządu
  • oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Złożenie wniosku w sądzie rejestrowym wolne jest od opłaty sądowej. Zawieszenie działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Informacje o zawieszeniu działalności są kierowane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON). Natomiast do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek) trafiać będą dopiero z CRP KEP. Dzięki temu nie trzeba oddzielnie zgłaszać zawieszenia do ZUS.

Uwaga! Wyrejestrowanie spółki jako płatnika z ZUS następuje automatycznie. Ale wspólnicy, którzy są płatnikami składek na własne ubezpieczenia, musza osobiście wyrejestrować się z ZUS jako płatnicy i wyrejestrować się z ubezpieczeń.

Jeśli zatrudniałeś pracowników, należy też złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8. Możesz go złożyć przez system e-Deklaracje.

Wznowienie działalności spółki

Maksymalnie w ciągu 24 miesięcy trzeba złożyć wniosek o wznowienie działalności. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony, spółka zostanie wezwana do złożenia takiego wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem zastosowania kary. Nie ma żadnych opłat sądowych od wniosku o podjęcie zawieszonej działalności.

Czy ta strona była przydatna?