Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenia, koncesje, rejestry

Chcę dostać zezwolenie/koncesję/wpis do rejestru działalności regulowanej

Dowiedz się, jak uzyskać pozwolenie na prowadzenie niektórych rodzajów działalności

Chcę wykreślić firmę z rejestru działalności regulowanej

Dowiedz się, jak załatwić formalności związane z wykreśleniem Twojej firmy z rejetsrów działalności regulowanych

Nowe reguły na rynku usług przewozu osób

Nowe obowiązki dla firm, które zajmują się pośrednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotyczą kierowców wykonujących przewóz osób.

Chcę dokonać zmian w koncesjach, zezwoleniach, wpisach do rejestru działalności regulowanej

Dowiedz się, jak zgłosić zmiany w zezwoleniach na prowadzenie określonych rodzajów działalności