Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenia, koncesje, rejestry

Chcę dostać zezwolenie/koncesję/wpis do rejestru działalności regulowanej

Dowiedz się, jak uzyskać pozwolenie na prowadzenie niektórych rodzajów działalności

Chcę wykreślić firmę z rejestru działalności regulowanej

Dowiedz się, jak załatwić formalności związane z wykreśleniem Twojej firmy z rejetsrów działalności regulowanych

Chcę dokonać zmian w koncesjach, zezwoleniach, wpisach do rejestru działalności regulowanej

Dowiedz się, jak zgłosić zmiany w zezwoleniach na prowadzenie określonych rodzajów działalności