Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Firma audytorska – zmiana danych

Prowadzisz firmę wpisaną na listę firm audytorskich? Każdą zmianę danych musisz zgłaszać do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie Izby

Załatw online

Wniosek możesz złożyć elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Firmy audytorskie wpisane na listę firm audytorskich informują Krajową Radę Biegłych Rewidentów o każdej zmianie danych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie formularza aktualizacji danych firmy audytorskiej

Firmy audytorskie mają obowiązek zgłaszania do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów zmian danych podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zgłoszenie, przedstawiając dokumenty będące podstawą do dokonania tych zmian.

Zgłoszeniu podlegają zmiany następujących danych:

 • pełna i skrócona nazwa oraz adres firmy audytorskiej
 • forma organizacyjno-prawna firmy audytorskiej
 • nazwiska i imiona lub nazwy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych
 • adresy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych
 • nazwiska, imiona i numery w rejestrze wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych w firmie audytorskiej lub z nią powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób
 • adresy oddziałów firmy audytorskiej
 • informacja o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm audytorskich należących do sieci oraz podmiotów powiązanych z firmą audytorską lub też wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne
 • adres strony internetowej firmy audytorskiej
 • numer w rejestrze nadany firmie audytorskiej przez organ rejestrujący innego niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego oraz nazwę tego organu
 • informacja, czy firma audytorska została zarejestrowana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej w celu umożliwienia przeprowadzania unijnych badań ustawowych, wymaganych w państwie Unii Europejskiej dokonującym rejestracji
 • dane kontaktowe obejmujące numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów
 • informacja, czy firma audytorska została wpisana na listę jako firma audytorska zatwierdzona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej.

Dokumenty

Termin

Złóż wniosek w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

 1. Zmiana danych objętych wpisem na listę firm audytorskich

Po wpłynięciu podpisanego przez wnioskodawcę zawiadomienia o zmianie danych do biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, pracownik biura Izby weryfikuje zapisy złożonego przez wnioskodawcę dokumentu oraz wprowadza dane do bazy danych.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaktualizuje dane niezwłocznie po wpłynięciu podpisanego formularza o zmianie danych do biura Izby.

Warto wiedzieć

Jeżeli chcesz zakończyć działalność firmy audytorskiej musisz złożyć wniosek o zakończenie działalności firmy audytorskiej.

Czy ta strona była przydatna?