Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Prowadzisz ośrodek szkolenia kierowców? Zmienił się twój adres zamieszkania lub siedziby? A może masz nowe biuro, salę wykładową albo plac manewrowy? A może chcesz rozszerzyć prowadzenie szkoleń o nowe kategorie prawa jazdy? Złóż wniosek o zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Po otrzymaniu nowego zaświadczenia o wpisie możesz bez obaw prowadzić działalność gospodarczą.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rodzaj zmian przekazywanych do starostwa

Poinformuj o zmianie:

 • adresu siedziby przedsiębiorstwa albo twojego miejsca zamieszkania
 • nazwy przedsiębiorstwa
 • oznaczenia i adresu ośrodka szkolenia kierowców
 • adresu należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych – we wniosku określ tytuł prawny do tych obiektów oraz okres do kiedy posiadasz ten tytuł
 • zakresu prowadzonych szkoleń – czyli rezygnacji ze szkoleń dla niektórych kategorii prawa jazdy
 • instruktorów lub wykładowców – podaj ich imiona i nazwiska oraz numery ewidencyjne,
 • pojazdów, którymi prowadzona jest nauka jazdy – podaj ich numery rejestracyjne
 • numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile taki numer jest wymagany
 • numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • numeru identyfikacji statystycznej (REGON)

Informację złóż w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Rozszerzenie zakresu szkoleń prowadzonych

Możesz rozszerzyć zakres prowadzonych szkoleń o inne kategorie prawa jazdy. W tym celu musisz złożyć wniosek o rozszerzenie zakresu szkolenia prowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców. 

W takim przypadku przy realizacji procedury stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wpisu do rejestru ośrodków szkolenia kierowców (art. 28 ust. 2-8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami). W przypadku rozszerzenia zakresu szkolenia opłata za zmianę wpisu wynosi 500 zł.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Jeżeli informujesz o zmianach wpisu, to zrób to w ciągu 14 dni od zmiany danych.

Jeżeli chcesz rozszerzyć zakres wykonywanych szkoleń, to wniosek złóż zanim zaczniesz prowadzić takie szkolenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Przedsiębiorca informuje starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców o zmianach danych w zakresie wpisu do rejestru.

Dokumenty

Informację o zmianie wpisu oraz wniosek o rozszerzenie wpisu złóż na formularzu wniosku, który służy do uzyskania wpisu.

Termin

Jeżeli informujesz o zmianach wpisu, to zrób to w ciągu 14 dni od zmiany danych.

Jeżeli chcesz rozszerzyć zakres wykonywanych szkoleń, to wniosek złóż zanim zaczniesz prowadzić takie szkolenia.

 1. Zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Starosta dokonuje zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Czynność tą powinien przeprowadzić w terminie nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

 1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Starosta wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, zawierające zmianę zakresu wpisu.

W przypadku, gdy część infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców znajduje się na terenie innego powiatu, starosta, dokonując zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, informuje starostów, na których obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka, o fakcie dokonania wpisu, przesyłając informację na temat tej infrastruktury i jej lokalizacji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

500 zł – opłata za rozszerzenie zakresu szkoleń

0 zł – za dokonanie pozostałych zmian w rejestrze

Gdzie zapłacić: na konto starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu (numer konta sprawdzisz na stronie starostwa).


17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby starostwa, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Poznania. Jeśli pełnomocnictwo składasz do urzędu miasta na prawach powiatu, to na jego konto wpłać opłatę.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu 7 dni.

Czy ta strona była przydatna?