Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie z pomiaru statku

Masz statek przeznaczony do przewozu ładunków? A może chcesz prowadzić rejsy statkiem pasażerskim? Jeśli tak, to najpierw uzyskaj zaświadczenie z pomiaru twojego statku. Poniżej dowiesz się jak to załatwić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Z wnioskiem o pomiar statku występuje armator statku żeglugi śródlądowej.

Dotyczy to:

 • statku przeznaczonego do przewozu ładunków,
 • statku pasażerskiego,
 • holownika,
 • pchacza,
 • lodołamacza,
 • innego statku nieprzeznaczonego do przewozu ładunków o długości większej niż 20 m.

Co podlega pomiarom

Pomiar statku przeznaczonego do przewozu ładunków polega na ustaleniu jego nośności oraz wymiarów, natomiast pomiar innych statków polega na ustaleniu ich wyporności i wymiarów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Armator składa wniosek do wybranego przez siebie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Szczecinie albo we Wrocławiu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o pomiar statku

Armator składa wniosek o pomiar statku wraz z załącznikami i dowodem wniesienia opłaty do właściwego urzędu żeglugi śródlądowej, przy którym działa Techniczna Komisja Inspekcyjna.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej w załączniku nr 1 określony jest wzór wniosku o przeprowadzenie pomiaru statku.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
 1. Przeprowadzenie pomiaru statku

Urząd żeglugi śródlądowej przekazuje sprawę do Technicznej Komisji Inspekcyjnej (TKI). Armator wskazuje, czy chce pomiar wykonać w TKI czy w podmiocie upoważnionym.

Zadania organu inspekcyjnego (wykonanie pomiaru statku) realizuje komisja techniczna urzędu żeglugi śródlądowej lub wyznaczony do tego upoważniony podmiot zewnętrzny posiadający odpowiednie uprawnienia.

Wyniki pomiaru statku zapisuje się w protokole pomiarowym, który stanowi podstawę do wydania przez organ inspekcyjny zaświadczenia z pomiaru statku.

Jeśli podmiot zewnętrzny wykonuje inspekcję, to protokół przekazuje do TKI w celu wydania zaświadczenia.

Organ inspekcyjny (w przypadku nowobudowanych statków) zatwierdza przedłożoną przez armatora dokumentację techniczną statku, w tym rysunek naniesionych w wyniku przeprowadzenia czynności pomiaru statku podziałek zanurzenia oraz znaków i symboli pomiarowych, po udostępnieniu przez armatora, na żądanie organu inspekcyjnego, wszystkich pomieszczeń statku oraz udzieleniu informacji niezbędnych do wykonywania pomiaru statku.

Jeśli wykonywane jest kolejne świadectwo to podziałki zanurzenia i znaki pomiarowe są weryfikowane. Podczas pomiaru należy sprawdzić poprawność naniesienia nowych symboli pomiarowych.

 1. Wydanie zaświadczenia z pomiaru statku

Po wykonaniu pomiaru statku, na podstawie otrzymanego protokołu Przewodniczący Technicznej Komisji Inspekcyjnej (upoważniony przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej) wydaje zaświadczenie z pomiaru statku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej.

Ile zapłacisz

Wysokość opłat za poszczególne czynności pomiaru statku określa załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej.
Opłaty uiszcza się przelewem na rachunek bankowy organu inspekcyjnego.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?