Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na przejazd nienormatywny I kategorii

Masz pojazd o dużej rzeczywistej masie całkowitej, którego nacisk jednej osi wynosi od 8 do 11,5 tony i chciałbyś przejechać nim po drodze gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie. Poniżej dowiesz się, kto i kiedy ci je wyda.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przejazdy po drogach publicznych pojazdami, których gabaryty są większe niż standardowych samochodów, wymaga zezwolenia. Takimi pojazdami są, np. ciężarówka z przyczepą, tir.

Zanim zwrócisz się o zezwolenie sprawdź w tym rozporządzeniu, po których drogach wojewódzkich możesz przejechać.

Pamiętaj! Po pozostałych drogach wojewódzkich, gminnych i powiatowych, których nie znajdziesz w tym rozporządzeniu, możesz poruszać się pojazdem o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 ton.


Zobacz wszystkie kategorie zezwoleń

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed planowanym przejazdem - zezwolenie musisz mieć w pojeździe podczas przejazdu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy miast lub gmin
 • wojewódzkie zarządy dróg
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o wydanie zezwolenia złóż do właściwego zarządcy drogi.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór został określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Przed planowanym przejazdem - zezwolenie musisz mieć w pojeździe podczas przejazdu.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Dostaniesz zezwolenie

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, urząd wyda ci zezwolenie. Jeśli nie spełnisz wymogów, urząd podejmie decyzję o odmowie wydania zezwolenia i zwróci ci opłatę.

Zezwolenie dostaniesz na okres wskazany we wniosku (1, 6 lub 12 miesięcy).

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zezwolenia określa załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Ile zapłacisz

Za zezwolenie zapłacisz:

 • 50 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca;
 • 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy;
 • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz decyzję odmowną możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złóż je do urzędu, który wydał ci decyzję. Odwołanie rozpatrzy samorządowe kolegium odwoławcze.

Czy ta strona była przydatna?