Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie rozpoczęcia działalności kantorowej

Wykonanie obowiązku ustawowego dotyczącego złożenia pisemnego zawiadomienia o podjęciu działalności kantorowej (art. 17b ustawy Prawo dewizowe).

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność kantorowa jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej. Organem prowadzącym rejestr jest Prezes Narodowego Banku Polskiego. Działalność kantorową może wykonywać osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osoba prawna oraz spółka niemająca osobowości prawnej, której żaden odpowiednio członek władz lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

7 dni od dnia podjęcia działalności kantorowej.

Gdzie załatwisz sprawę

Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie przez przedsiębiorcę wykonującego działalność kantorową, wpisanego do rejestru pisemnego zawiadomienia o podjęciu działalności kantorowej

Przedsiębiorca po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności kantorowej  jest obowiązany zawiadomić pisemnie organ prowadzący rejestr o podjęciu działalności, w terminie 7 dni licząc od dnia podjęcia działalności kantorowej.

Dokumenty

Termin

7 dni od dnia podjęcia działalności kantorowej.

  1. Przyjęcie zgłoszenia rozpoczęcia działalności kantorowej

NBP przyjmuje przedłożony dokument. Nie czekaj na żadne potwierdzenie, gdyż urząd go nie wydaje.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Czy ta strona była przydatna?