Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu

Uzyskaj zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W celu uzyskania zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu, przedsiębiorca występuje z wnioskiem do marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu marszałkowskiego. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

  1. Sprawdzenie kompletności pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Marszałek województwa dokonuje weryfikacji formalno-prawnej złożonych dokumentów.

  1. Wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu

Marszałek województwa w przypadku, gdy stwierdzi, że złożony wniosek jest niekompletny, wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wydawane jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, wówczas marszałek województwa udziela zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, określony w zezwoleniu na wyprzedaż, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu.

Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, marszałek województwa wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

1000 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?