Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego

Aby zastrzec pierwszeństwo za granicą dla znaku towarowego musisz najpierw uzyskać dowód pierwszeństwa. Poniżej dowiesz się jak to załatwić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek za pomocą skrzynki na ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa jest zgłoszenie znaku towarowego, spełniające wymagania określone w ustawie Prawo własności przemysłowej, jako dające podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.

O dowód pierwszeństwa ubiegać się może jedynie zgłaszający lub jego pełnomocnik.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o sporządzenie dokumentu pierwszeństwa

Wnioskodawca składa wniosek o dowód pierwszeństwa w Urzędzie Patentowym. Wniosek można zgłosić razem ze zgłoszeniem znaku towarowego lub później, w trakcie trwania postępowania.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek może być składany razem ze zgłoszeniem znaku towarowego lub w trakcie postępowania.

2. Formalne sprawdzenie wniosku

Urząd Patentowy sprawdza, czy zgłoszenie spełnia minimum wymogów dla uznania go za dokonane. Urząd może wezwać do uzupełnienia braków w trybie przewidzianym dla rozpatrywania zgłoszeń.

3. Wydanie dowodu pierwszeństwa

Urząd wydaje dowód pierwszeństwa w formie zaświadczenia.

Jeśli nie są spełnione warunki uzyskania dowodu pierwszeństwa, to Urząd Patentowy wydaje pismo o odmowie wydania dowodu pierwszeństwa.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

60 zł

Zgodnie z tabelą opłat umieszczoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych - dla znaku towarowego.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji i postanowień wydanych przez Urząd Patentowy służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 244 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej).

Na decyzje i postanowienia wydane przez Urząd Patentowy w postępowaniu odwoławczym stronie służy skarga do sądu administracyjnego (art. 248 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej).

Czy ta strona była przydatna?