Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na przejazd nienormatywny III kategorii

Masz pojazd o wymiarach większych niż dopuszczalne, którego szerokość nie przekracza 3,2 metra, a długość 15 metrów i chcesz poruszać się nim po drogach publicznych? Musisz wystąpić o zezwolenie. O tym kto i kiedy ci go udzieli, dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Poruszanie się pojazdami nienormatywnymi po drogach publicznych wymaga zezwoleń. Ich kategorie zależą od wymiarów pojazdów. Zobacz wszystkie kategorie zezwoleń.

Kategoria III obejmuje pojazdy:

 • o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m
 • o długości nieprzekraczającej:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu
  • 23 m dla zespołu pojazdów
 • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed planowanym przejazdem – zezwolenie musisz mieć w pojeździe podczas przejazdu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy celno-skarbowe

Wniosek złóż do starosty właściwego ze względu na twoją siedzibę albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Przy wjeździe na terytorium Polski wniosek złóż do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce przekroczenia granicy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zgodny z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Przed planowanym przejazdem – zezwolenie musisz mieć w pojeździe podczas przejazdu.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Dostaniesz zezwolenie

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, urząd wyda ci zezwolenie. Jeśli nie spełnisz wymogów, urząd podejmie decyzję o odmowie wydania zezwolenia i zwróci ci opłatę.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zezwolenia określa załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Ile zapłacisz

Opłata za zezwolenie wynosi:

 • 200 zł – za zezwolenie ważne miesiąc
 • 400 zł – za zezwolenie ważne 6 miesięcy
 • 1200 zł – za zezwolenie ważne 12 miesięcy
 • 2000 zł – za zezwolenie ważne 24 miesiące

Opłatę wpłać na konto starostwa lub urzędu celno-skarbowego.


17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta, właściwego dla siedziby starostwa, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do starostwa powiatowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania. Jeśli pełnomocnictwo składasz do urzędu miasta na prawach powiatu, to na jego konto wpłać opłatę.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 3 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz decyzję odmowną możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złóż je do urzędu, który wydał ci decyzję. Odwołanie rozpatrzy samorządowe kolegium odwoławcze.

Czy ta strona była przydatna?