Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców podmiotu prowadzącego uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonującego wprowadzania lub przemieszczania na terytorium RP roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe

Nie chcesz już zajmować się uprawą, wytwarzaniem, magazynowaniem, pakowaniem, sortowaniem, wprowadzaniem lub przemieszczaniem na terytorium RP roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe? Jesteś wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa? Złóż wniosek o wykreślenie twojego wpisu z rejestru. Jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto składa wniosek o wykreślenie wpisu w rejestrze

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców, w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności, składa wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa prowadzącego rejestr, o wykreślenie wpisu podmiotu z tego rejestru.

Uwaga!

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG albo KRS i złożyłeś wniosek o zakończenie tej działalności, to nie musisz składać osobnego wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujących wprowadzania lub przemieszczania na terytorium RP roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

Złóż wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, który wpisał cię do rejestru.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru powinien zawierać dane umożliwiające identyfikację podmiotu wnioskującego, który został wpisany wcześniej do rejestru przedsiębiorców oraz numer i datę wpisu wnioskodawcy do rejestru przedsiębiorców.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli składasz pełnomocnictwo w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

2. Urząd zweryfikuje wniosek o wykreślenie z rejestru

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa sprawdza kompletności wniosku i poprawność zawartych w nim danych.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć 7 dni. Jeśli w  terminie nie usuniesz braków twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

3. Wykreślenie wpisu w rejestrze przedsiębiorców

Jeśli wniosek nie zawiera błędów wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa:

  • wykreśla podmiot na jego wniosek z rejestru przedsiębiorców
  • przesyła Informację o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców do wnioskodawcy.

Na wniosek podmiotu urząd może również wydać zaświadczenie potwierdzające wykreślenie z rejestru przedsiębiorców

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?