Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie z ewidencji przedszkoli niepublicznych na wniosek osoby prowadzącej przedszkole, w związku z likwidacją niepublicznego przedszkola

Chcesz zamknąć przedszkole? Złóż zawiadomienie o zamiarze i przyczynach likwidacji niepublicznego przedszkola.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Osoba prowadząca przedszkole może je zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku, osoba prowadząca przedszkole jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego przedszkola przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz gminę, która dokonała wpisu do ewidencji. Likwidacja przedszkola może nastapić z końcem roku szkolnego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy miast lub gmin
  • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

1. Zawiadomienie o zamiarze i przyczynach likwidacji niepublicznego przedszkola

Osoba prowadząca przedszkole składa informację o zamiarze i przyczynach likwidacji niepublicznego przedszkola.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiadomienie o zamiarze i przyczynach likwidacji przedszkola powinno zawierać:

1) oznaczenie osoby prowadzącej przedszkole, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) numer wpisu przedszkola w ewidencji;

3) informację o przyczynach likwidacji.

Termin

Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz gminę, która dokonała wpisu do ewidencji. Likwidacja przedszkola może nastapić z końcem roku szkolnego.

2. Weryfikacja formalna zawiadomienia

Wójt/burmistrz/prezydent miasta dokonuje sprawdzenia poprawności złożonej informacji oraz dochowania przez wnioskodawcę terminu przewidzianego w ustawie.

3. Wydanie decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji wójta/burmistrza/prezydenta miasta, po likwidacji niepublicznego przedszkola.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Niezwłocznie.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji, odwołanie wnosi się do kuratora oświaty w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję wykreślającą przedszkole z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Czy ta strona była przydatna?