Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie z rejestru usług detektywistycznych

Chcesz zamknąć swoją firmę detektywistyczną? W takim przypadku pamiętaj, że musisz wykreślić ją z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Chcąc wykreślić się z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, należy złożyć wniosek o wykreślenie z tego rejestru.

Uwaga
Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG i złożyłeś wniosek o zakończenie tej działalności, to nie musisz składać osobnego wniosku o wykreślenie z rejestru działalności detektywistycznej. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

2. Weryfikacja formalna

W przypadku, gdy wniosek o wykreślenie z rejestru nie spełnia warunków formalnych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wezwie cię do jego uzupełnienia. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

3. Wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje na wniosek przedsiębiorcy decyzję o wykreśleniu wpisu.

Minister jest obowiązany również do przekazania drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Uwaga!

Minister może też wydać decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie o zgodności i kompletności danych oraz o spełnieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, które jest niezgodne ze stanem faktycznym;

2) przedsiębiorca nie usunął nieprawidłowości w wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych w wyznaczonym przez organ terminie;

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalność ci regulowanej przez przedsiębiorcę.

W przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności, minister z urzędu wykreśli przedsiębiorcę z rejestru. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

10 zł

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w zw. z cz. I pkt 53 załącznika do ww. ustawy. Zapisz

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ministerstwa, masz prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto wiedzieć

Zniszczenie danych osobowych

Przedsiębiorca ma obowiązek zniszczyć przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania działalności, najpóźniej bezpośrednio po wykreśleniu z rejestru.

Czy ta strona była przydatna?