Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Co powinieneś wiedzieć, zanim przekształcisz firmę

Zmiana formy działalności, przekształcenie jednoosobowej firmy w spółkę z o.o., spółki cywilnej w spółkę z o.o., spółki jawnej w spółkę z o.o.

Twoja firma rozwija się i zastanawiasz się, jak zdobyć dodatkowe środki finansowe, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem biznesowym i jak stać się bardziej wiarygodnym partnerem dla większych kontrahentów? Jednym ze sposobów, jest zmiana formy prawnej.

Można to zrobić na kilka sposobów m.in.:

  • poprzez przekształcenie (zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych).

Przekształceniu mogą ulegać wszystkie spółki prawa handlowego, tj. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, a także spółka cywilna. Firmy jednoosobowe można przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.  

  • poprzez założenie spółki i przeniesienie do niej majątku
  • poprzez zamknięcie działalności i założenie spółki.

Jakie są korzyści ze zmiany formy prawnej?

Pamiętaj, że zmiana formy prawnej, np. zmiana jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. wiązać się będzie z wieloma dodatkowymi obowiązkami. 

Dlaczego jednak warto pomyśleć o zmianie formy? Korzyści to m.in.:

  • zmiana zasad odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • stworzenie możliwości pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój działalności w drodze przyjęcia nowych wspólników i podwyższenia kapitału spółki
  • lepsze postrzeganie spółki kapitałowej niż działalności prowadzonej np. w formie działalności jednoosobowej przez rynek i instytucje finansowe (m.in. z uwagi na to, że informacje i dokumenty spółki w postaci np. sprawozdań finansowych są jawnie dostępne w rejestrze oraz aktach rejestrowych spółki)
  • możliwość kolejnego przekształcenia spółki kapitałowej, np. w spółkę komandytową w celu optymalizacji podatkowej przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności majątkowej wspólnika, gdy komplementariuszem będzie spółka z o.o.
  • brak obowiązku opłacania składek do ZUS, np. w przypadku zmiany na spółkę z o.o (wieloosobową) gdyż wspólnicy z tytułu uczestnictwa w spółce z o.o. nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

Jak wygląda procedura przekształcenia?

Zmiana formy prawnej przebiega w kilku etapach. Będą się one różnić w zależności od sposobu, w jaki zmienisz formę prawną. Jeśli zdecydujesz się na przekształcenie – to poszczególne kroki opisane są szczegółowo w Kodeksie spółek handlowych.

Czy ta strona była przydatna?