Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zleć wykonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Zapełniła się pamięć kasy fiskalnej? Kasa uległa awarii? A może odzyskałeś skradzioną kasę? Sprawdź poniżej jak zlecić wykonanie odczytu pamięci takiej kasy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy trzeba zlecić odczyt kasy fiskalnej

Odczyt kasy zrób, jeżeli:

 • zakończysz prowadzenie swojej działalności gospodarczej
 • zrezygnujesz z prowadzenia ewidencji na danej kasie
 • zapełni się pamięć kasy
 • kasa ulegnie awarii wymagającej wymiany pamięci fiskalnej
 • odzyskałeś kasę, którą wcześniej utraciłeś, np. w wyniku kradzieży

Zanim zlecisz odczyt pamięci kasy fiskalnej wykonaj raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny).


Ile to kosztuje

W urzędzie usługa jest bezpłatna. Zapłacisz jedynie za odczyt kasy u serwisanta. Będzie to koszt ok. kilkuset złotych – w zależności od stawek poszczególnych serwisantów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Masz 7 dni na złożenie wniosku od dnia zakończenia pracy kasy lub wystąpienia innej przyczyny skutkującej koniecznością dokonania odczytu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania)
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu)
 • nie masz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności)
 • nie masz siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli masz np.:

 • oddział w Polsce
 • wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki)
 • firmę z kapitałem zagranicznym

wniosek złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Wniosek zawiera:

 • dane podatnika użytkującego kasę,
 • numery kasy fiskalnej:
  • unikatowy,
  • fabryczny,
  • ewidencyjny,
 • datę fiskalizacji kasy,
 • adres, pod którym kasa była używana,
 • powód dokonania odczytu,
 • informację o tym, czy podatnik korzystał z odliczenia ulgi na kasę fiskalną oraz deklarację, czy kasa nie była używana krócej niż trzy lata, co powodowałoby konieczność zwrotu ulgi z jakiej podatnik skorzystał przy zakupie kasy.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy)

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Masz 7 dni na złożenie wniosku od dnia zakończenia pracy kasy lub wystąpienia innej przyczyny skutkującej koniecznością dokonania odczytu.

2. Uzgodnienie terminu odczytu

Naczelnik urzędu skarbowego uzgodni z tobą i serwisantem termin dokonania odczytu pamięci kasy fiskalnej.

3. Złóż wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego

Wniosek o wyrejestrowanie kasy składasz tylko w przypadku, jeżeli:

 • kasa przestanie działać, np. gdy zakończysz prowadzenie swojej działalności lub w związku z zakończeniem pracy danej kasy
 • kasa ulegnie awarii i nie będziesz mógł lub chciał jej dalej używać
 • nie będziesz chciał prowadzić ewidencji na kasie odzyskanej, którą wcześniej straciłeś, np. w wyniku kradzieży

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji nie został określony. Wskazane jest, aby wniosek zawierał następujące informacje:

a) nazwę, adres, NIP przedsiębiorcy (podatnika),

b) dane kasy rejestrującej zgłaszanej do wyrejestrowania (w szczególności nr ewidencyjny).

Termin

Jak najszybciej, najlepiej wraz z wnioskiem o dokonanie odczytu.

4. Odczyt pamięci fiskalnej kasy fiskalnej

Odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej odbywa się w twojej siedzibie lub w miejscu instalacji kasy. Odczyt może się także odbyć w urzędzie skarbowym. Podczas odczytu oprócz ciebie obecni będą także: serwisant oraz pracownik urzędu skarbowego.

Serwisant kasy wykonuje raport rozliczeniowy za cały okres pracy kasy. Odczyt powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego. Protokół sporządzany jest w trzech egzemplarzach, które oprócz ciebie podpisuje i otrzymuje, serwisant i pracownik urzędu skarbowego. Raport rozliczeniowy stanowi załącznik do protokołu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Termin

W terminie jednego miesiąca od daty wpływu do urzędu kompletnego wniosku o dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy i umożliwienia dokonania odczytu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu miesiąca.

Warto wiedzieć

Wymiana pamięci kasy fiskalnej

Jeżeli wymieniasz pamięć kasy fiskalnej, to powinieneś dodatkowo:

 • zlecić fiskalizację kasy serwisantowi
 • złożyć zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu prowadzącego serwis główny. Skorzystaj ze wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego, który znajdziesz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących

Książka kasy nie podlega w tym przypadku wymianie.

Utrata kasy fiskalnej

Jeżeli utraciłeś kasę w wyniku kradzieży, niezwłocznie powiadom o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego na piśmie oraz dołącz potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez organy ścigania. Wzór pisma o zgłoszeniu kradzieży kasy rejestrującej nie został określony. Wskazane jest aby zgłoszenie to zawierało: nazwę, adres, NIP, dane kasy rejestrującej (w szczególności nr ewidencyjny), krótki opis zdarzenia (datę i miejsce zdarzenia).

Czy ta strona była przydatna?