Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłaszanie zmiany danych przez spółki zarejestrowane w KRS (NIP-8)

Masz spółkę zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i zmienił się jej adres? W takim razie złóż zgłoszenie aktualizacyjne do urzędu skarbowego. Użyj formularza NIP-8, aby powiadomić o zmianie danych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Aby złożyć wniosek elektronicznie, musisz mieć kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jednym z twoich obowiązków związanych z rejestracją spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym jest złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego tzw. danych uzupełniających na formularzu NIP-8. Są to np. numer rachunku bankowego lub adresy miejsc prowadzenia działalności.

Jeśli zmienią się dane twojej firmy, użyj tego samego formularza NIP-8, aby powiadomić urząd skarbowy o zmianach.

Jakie zmiany danych należy zgłaszać

Powiadom urząd skarbowy, gdy zmienią się:

 • skrócona nazwa (firma)
 • wykaz rachunków bankowych
 • adresy miejsc prowadzenia działalności
 • dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej*
 • dane kontaktowe
 • dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe (jeśli masz osobową spółkę handlową)

* Możesz np. zlecić prowadzenie ksiąg rachunkowych zewnętrznej firmie (np. biuru rachunkowemu). Jest to konieczne, jeśli biuro rachunkowe będzie prowadzić dla ciebie księgi rachunkowe w innym miejscu niż siedziba (lub miejsce sprawowania zarządu) twojej spółki. Powiadom urząd skarbowy o przekazaniu ksiąg rachunkowych w ciągu 15 dni od dnia ich wydania.

Ponadto – w razie kontroli – zapewnij dostęp do ksiąg oraz dowodów księgowych w:

 • siedzibie spółki
 • miejscu sprawowania zarządu
 • innymi miejscu (tylko za zgodą instytucji kontroli lub nadzoru)


Zmiana wpisu w KRS

Oprócz zgłoszenia zmiany danych do urzędu skarbowego, zgłoś zmianę wpisu do KRS w sądzie rejestrowym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Masz na to 7 dni od dnia wystąpienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Zgłoszenie złóż do urzędu skarbowego właściwego dla twojej siedziby.

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli masz np.:

 • oddział w Polsce
 • wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki)
 • firmę z kapitałem zagranicznym

zgłoszenie złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o zmianę danych uzupełniających spółki zarejestrowanej w KRS

Dokumenty

Jeśli zabraknie miejsca we wniosku papierowym, to dodaj do niego listę z informacjami o:

 • pozostałych miejscach prowadzenia działalności (np. hurtownie, magazyny, składy)
 • rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością

Jeśli wypełniasz wniosek elektronicznie, dodaj odpowiednie pola w formularzu.

Potwierdzenie złożenia zgłoszenia

Jeśli prześlesz zgłoszenie elektronicznie, dostaniesz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Termin

Masz na to 7 dni od dnia wystąpienia zmian.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje zgłoszenie nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, kiedy je złożysz.

Warto wiedzieć

Kara grzywny lub mandat karny

Jeśli nie złożysz zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie, grozi ci kara grzywny (jak za wykroczenie skarbowe).

Czy ta strona była przydatna?