Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłaszanie zmian dotyczących formy prowadzenia ksiegowości

Poznaj zasady zgłaszania zmian dotyczących prowadzenia księgowości.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

Od początku 2018 r. zniesiony został obowiązek składania pisemnego zawiadomienia do urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ewidencja przy ryczałcie

Jeśli rozliczasz się ryczałtem, nie masz obowiązku składania dodatkowej informacji do urzędu skarbowego o prowadzeniu ewidencji przychodów lub jej zmianie. Pamiętaj jednak o zgłoszeniu do urzędu wyboru tej formy opodatkowania.

Karta podatkowa

Opłacając podatek dochodowy w formie karty podatkowej, nie masz obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych. 

Księgi rachunkowe – pełna księgowość

Jeśli twoja firma ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, nie musisz oddzielnie zgłaszać prowadzenia pełnej księgowości do urzędu.

Nie masz obowiązku zgłaszania formy księgowości, jeśli z powodu przekroczenia progu obrotów (2 mln euro), jesteś zobligowany przejść na pełną księgowość.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy twoja firma nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, ale chcesz z własnej inicjatywy przejść na tę formę ewidencji, powinieneś powiadomić o tym pisemnie naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Zawiadomienie składasz w zeznaniu rocznym (za rok, w którym stosowałeś dane rozwiązanie).

Zobacz też:

Czy ta strona była przydatna?