Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoś zmiany dotyczące podatku PIT

Jeśli rozliczasz się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) pamiętaj, że początek roku to okres, w którym możesz zmienić:

  • formę opodatkowania
  • sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy (miesięcznie, kwartalnie, uproszczone)
  • sposób prowadzenia księgowości.

Jeśli zmieniasz formę opodatkowania albo księgowości, być może będziesz chciał skorzystać z biura rachunkowego albo – jeśli przejdziesz np. na prostszą formę księgowości – rozwiązać współpracę z dotychczasowym. W związku ze zmianami może także zmienić się adres przechowywania dokumentacji księgowej twojej firmy.

Pamiętaj, że zmiany dotyczące formy opodatkowania, sposobu opłacania zaliczek, prowadzenia księgowości, miejsca przechowywania dokumentów księgowych powinieneś zgłosić do urzędu skarbowego (zazwyczaj możesz tego dokonać zgłaszając zmiany do przedsiębiorców CEIDG).

Jeśli zmienisz formę opodatkowania, może się okazać, że konieczna będzie także zmiana sposobu opłacania zaliczek i prowadzenia księgowości.

Kiedy powinienem zgłosić zmiany?

Zmiana formy opodatkowania

Jeśli zmieniasz formę opodatkowania, powinieneś to zgłosić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu roku podatkowego).

W przypadku karty podatkowej obowiązuje termin do 20. stycznia. Możliwe jest zrzeczenie się tej formy opodatkowania także w trakcie roku podatkowego. W takim przypadku należy dopełnić formalności w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji ustalającej bądź zmieniającej wysokość karty podatkowej.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z dotychczasowej formy opodatkowania, nie ma potrzeby składania oświadczenia lub wniosku ponownie.

W zależności od wybranej przez ciebie formy opodatkowania, zmiana wymaga złożenia do urzędu skarbowego jednego z następujących dokumentów:

Zmiana sposobu opłacania zaliczek

Skala podatkowa

Jeśli chcesz zmienić sposób opłacania zaliczek (np. z miesięcznego na kwartalny) możesz dokonać zmiany z początkiem każdego nowego roku podatkowego (kalendarzowego). Zgłoszenie musi być złożone w zeznaniu za rok, w którym stosowałeś dane rozwiązanie.

Podatek liniowy

Jeśli planujesz zmienić sposób płacenia zaliczek, zgłoszenie musi być złożone w zeznaniu podatkowym, składanym za rok, w którym stosowałeś dane rozwiązanie.

Zaliczki uproszczone przy zasadach ogólnych

Wybór zaliczek uproszczonych (dopuszczalne przy skali podatkowej i podatku liniowym) zgłasza się do urzędu skarbowego w zeznaniu podatkowym,  składanym za rok, w którym stosowałeś dane rozwiązanie.

Ryczałt ewidencjonowany

W przypadku zmiany sposobu opłacania składek przy opodatkowaniu w formie ryczałtu, należy zawiadomić w zeznaniu podatkowym, składanym za rok, w którym stosowałeś dane rozwiązanie.

Karta podatkowa

W przypadku karty podatkowej nie ma możliwości zmian dotyczących sposoby rozliczania (np. na kwartalny).

Zmiana formy prowadzenia księgowości

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Jeśli chcesz przejść na księgi rachunkowe dobrowolnie, powinieneś to zgłosić do 31 grudnia. Jeśli masz obowiązek prowadzenia ksiąg (przekroczysz limit przychodów), nie musisz zgłaszać przejścia na pełną księgowość.

Ewidencja przy ryczałcie i karcie podatkowej

Zmieniając formę opodatkowania na ryczałt albo kartę podatkową nie musisz dodatkowo informować o zmianie w prowadzeniu ewidencji. Wystarczy, że we wskazanych powyżej terminach złożysz do naczelnika właściwego urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze tych form opodatkowania.

Zmiana miejsca przechowywania dokumentacji

Jeśli zmieniasz miejsce przechowywania dokumentów księgowych twojej firmy, powinieneś to zgłosić do urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od zmian.

Jak zgłosić zmianę opodatkowania?

Jeśli chcesz zmienić:

  • formę opodatkowania
  • sposób prowadzenia księgowości
  • miejsca przechowywania dokumentacji księgowej.

zmiany powinieneś zgłosić do urzędu skarbowego. Możesz tego dokonać osobiście w urzędzie skarbowym, wniosek przesłać pocztą (wnioski możesz znaleźć na stronach internetowych niektórych urzędów) albo złożyć online przez tzw. pismo ogólne.

Jeśli prowadzisz działalność zarejestrowaną w CEIDG, zawiadomienie najłatwiej złożysz na wniosku o zmianę wpisu CEIDG.

W zależności od rodzaju zmiany, wypełniasz odpowiednie pola we wniosku CEIDG-1.

W przypadku wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej, do wniosku CEIDG dołączasz formularz PIT-16.

Pamiętaj, że do pełnego zgłoszenia online, niezbędne jest uzyskanie, bądź wykorzystanie, posiadanego elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub bezpłatnego Profilu Zaufanego.

W przypadku spółek rejestrowanych w KRS, opodatkowanych CIT, nie można zmieniać formy opodatkowania. Obowiązek zgłaszania formy opodatkowania (i jej ew. zmiany) dotyczy tylko wspólników opodatkowanych PIT. W sytuacji, gdy działalność prowadzona będzie w formie spółki osobowej, oświadczenia o wyborze formy opodatkowania muszą złożyć wszyscy wspólnicy tej spółki (wyjątek stanowi wniosek PIT-16 w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej, który składa jeden ze wspólników, podając dane wszystkich wspólników tworzących spółkę).

Czy ta strona była przydatna?