Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie do urzędu zmiany adresu

Jeśli zmienisz adres albo siedzibę firmy, pamiętaj o aktualizacji danych w rejestrze, w którym twoja firma jest zarejestrowana.

Zmiana adresu firmy jednoosobowej zarejestrowanej w CEIDG

W przypadku CEIDG zmiana miejsca prowadzenia działalności jest bardzo prosta. Wystarczy dokonać odpowiednich zmian we wpisie do CEIDG. Zmiana nie podlega opłacie.

Zmianę zgłaszasz w ciągu 7 dni.

Informacje o zmianie z CEIDG trafiają do ZUS i urzędu ukarbowego automatycznie.

Pamiętaj jednak o dokonaniu aktualizacji formularza VAT-R, jeśli po zmianie adresu firmy, zmieniła się właściwość urzędu skarbowego.

Zmiana adresu spółki cywilnej

Zmianę adresu spółki cywilnej składasz na formularzu RG-OP

Zmiana adresu (siedziby) spółki – aktualizacja danych w KRS

Adres spółki a siedziba spółki

Adres spółki informuje konkretnie o lokalizacji danego budynku/ lokalu  - tj. konkretny adres w danej miejscowości (ulica, numer budynku/ lokalu – np. ul. Kwiatowa 40 w Gdańsku).

Siedziba spółki to dana miejscowość (w naszym przykładzie – Gdańsk).

W praktyce:

 • zmiana adresu spółki nie zawsze jest zmianą siedziby (jeśli zmiana w ramach tej samej miejscowości)
 • zmiana siedziby spółki jest jednocześnie zmianą adresu.

Zmiana adresu spółki krok po kroku:

 • należy podjąć uchwałę o zmianie adresu (siedziby) spółki
 • wypełnić odpowiedni formularz KRS (wysyłany do KRS z oryginałem uchwały o zmianie adresu spółki oraz dowodem dokonania opłaty sądowej):
  • KRS-Z3 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna
  • KRS-Z2 - spółka komandytowo - akcyjna
  • KRS-Z1 - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska
 • należy wypełnić formularz NIP-8 (wysyłany do urzędu skarbowego). Formularz można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej przez system e-Deklaracje. Formularz NIP -8 wypełniamy, jeżeli zmiana adresu jest związana ze zmianą adresu miejsc prowadzenia działalności, adresu miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, adresu do korespondencji, czy adresu prowadzenia działalności.

Nie musisz składać dodatkowych formularzy do ZUS. Informacje z KRS są przesyłane do ZUS, Na ich podstawie ZUS sporządzi odpowiednie dokumenty.

Zmiana siedziby spółki (czyli zmieniamy adres i dotychczasowe miasto) wymaga takich samych czynności, jak przy zmianie adresu, ale dodatkowo należy sporządzić aneks do umowy spółki w zakresie zmiany siedziby i jednolitego tekstu umowy, uwzględniającego uchwalone zmiany.

Uwaga!

 • jeśli jesteś podatnikiem VAT, pamiętaj o dokonaniu aktualizacji danych na formularzu VAT-R w sytuacji kiedy zmieniła się właściwość urzędu skarbowego
 • w sytuacji, kiedy umowa spółki została zawarta w formie aktu notarialnego, to aneks należy sporządzić także w formie aktu notarialnego (umowa spółki może stanowić inaczej)
 • zmiany za pomocą systemu informatycznego KRS (S24) możesz zgłaszać tylko wtedy, jeśli spółki była zarejestrowana przez Internet przy wykorzystaniu wzorca umowy. Jeśli umowa spółki sporządzona była w formie tradycyjnej albo dokonałeś już zmian w umowie w inny sposób niż przy wykorzystaniu wzorca, nie możesz zgłaszać zmian za pomocą systemu S24.

Opłaty:

 • za wniosek o dokonanie zmiany wpisu w KRS – 250 zł (czyli procedura tradycyjna, „papierowa")
 • za wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze dla spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanej przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym (S24) – 200 zł
 • za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.

 Sprawdź opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym

Rejestry działalności regulowanej

Jeśli prowadzisz działalność regulowaną (wpisaną de rejestru działalności regulowanych albo prowadzoną na podstawie koncesji czy zezwolenia), pamiętaj o poinformowaniu o zmianach urzędu, który wydał pozwolenie.

Zobacz sprawę:

Czy ta strona była przydatna?