Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie zmiany nazwiska przedsiębiorcy

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą jednoosobowym, wpisanym do CEIDG, prowadzisz spółkę cywilną albo inną spółkę rejestrowaną KRS i zmieniłeś nazwisko, to oprócz dokumentów tożsamości musisz zmienić także wszystkie dane w poszczególnych rejestrach związanych z działalnością. Po zdarzeniu, które spowodowało zmianę nazwiska (np. zawarcie małżeństwa), musisz od razu wystąpić o zmianę dowodu osobistego oraz paszportu (jeśli go posiadasz).

Zgłoszenie zmiany nazwiska do CEIDG

Zgłoś zmianę nazwiska do CEIDG w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany. Skorzystaj w tym celu z formularza CEIDG-1. Możesz go pobrać do wydruku i wypełnienia ze strony CEIDG. Możesz też zaktualizować dane we wpisie przez internet:

Zmiana nazwiska wspólnika spółki cywilnej

Zmiany dotyczące wspólników zgłasza się do REGON (załącznik RG-SC). Dodatkowo składa sie aktuzlizację do urzędu skarbowego aktualizacje danych na formularzu NIP-2

Zgłoszenie zmiany nazwiska do KRS

Jeżeli prowadzisz działalność w formie spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, jesteś wspólnikiem albo członkiem zarządu, to koniecznie złóż wniosek o zmianę danych tj. zmianę nazwiska w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Nie ma znaczenia, że nie otrzymałeś jeszcze nowego dokument tożsamości.

Do KRS składasz:

 • formularze KRS odpowiednie dla spółki wraz z załącznikami
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. akt małżeństwa)
 • opłatę sądową 350 zł (za zmianę wpisu w KRS i publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)
 • po otrzymaniu nowego dokumentu tożsamości – informację o numerach nowego dokumentu trzeba przekazać zwykłym pismem.

Spółka jawna:

 • formularz KRS-Z1 (o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna)
 • załącznik: formularz KRS-ZB (o zmianę - wspólnicy spółki jawnej)
 • załącznik: formularz KRS-ZK (zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki).

Spółka komandytowa:

 • formularz KRS-Z1 (o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowa)
 • załącznik: formularz KRS-ZC (o zmianę - wspólnicy spółki komandytowej)
 • załącznik: formularz KRS-ZK (zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki).

Spółka komandytowo-akcyjna:

 • formularz KRS-Z2 (o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna)
 • załącznik: formularz KRS-ZB (o zmianę komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej)
 • załącznik: formularz KRS-ZK (zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki).

Spółka partnerska:

 • formularz KRS-Z1 (o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka partnerska)
 • załącznik: formularz KRS-ZD (o zmianę partnerów spółki)
 • załącznik: formularz KRS-ZK (zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • formularz KRS-Z3 (o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z o.o.)
 • załącznik: formularz KRS-ZE (o zmianę wspólników sp. z o.o.)
 • załącznik: formularz KRS-ZK (zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki).

Spółka akcyjna:

 • formularz KRS-Z3 (o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna)
 • załącznik: formularz KRS-ZF (o zmianę akcjonariuszy spółki akcyjnej)
 • załącznik: formularz KRS-ZK (zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki).

znajdź formularz KRS

Jeśli chcesz zmienić dane firmy w rejestrze przedsiębiorców KRS online, skorzystaj z usługi 

Pamiętaj! Sąd rejestrowy w razie stwierdzenia, że obowiązkowy wniosek o wpis do rejestru zmian nie został złożony mimo upływu terminu, wyznaczy dodatkowy siedmiodniowy termin  na uzupełnienie tych danych, po rygorem nałożenia kary pieniężnej.

Do ZUS nie trzeba zgłaszać żadnych dodatkowych informacji. Wyjątkiem jest zgłoszenie aktualizacyjne dla wspólnika jako płatnika składek, zgłoszonego do ubezpieczeń na formularzu ZUS-ZIPA.

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej do urzędu skarbowego składasz formularz aktualizacyjny NIP-7.

Jeżeli po zmianie nazwiska nastąpiła także zmiana nazwy spółki, o trzeba złożyć formularz aktualizacyjny NIP-8.

Uwaga! Gdyby nazwisko wspólnika było elementem firmy spółki, to trzeba zmieniać firmę spółki w drodze zmiany umowy spółki. Zmiana umowy spółki musi być także zgłoszona do KRS.

Jeżeli prowadzisz działalność koncesjonowaną lub wymagającą uzyskania wcześniejszego zezwolenia, to pamiętaj o zgłoszeniu zmiany nazwiska do urzędu, który wydał koncesję (zezwolenie). Upewnij się czy nie będzie potrzebna zmiana koncesji lub zezwolenia.  

Przykładowo zgłoszenie zmiany nazwiska użytkownika punktu sprzedaży alkoholu wymaga dostarczenia kopii aktu stanu cywilnego, dokonanie zmiany w CEIDG oraz sporządzenia aneksu do umowy np. najmu lokalu albo innego tytułu prawnego do nieruchomości, na której jest prowadzona sprzedaż alkoholu. Trzeba też uiścić opłatę skarbową od zmiany.

Czy ta strona była przydatna?