Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana konta firmowego

Może się zdarzyć, że inny bank zaoferuje ci korzystniejsze warunki i zdecydujesz się na zmianę. Pamiętaj, że zmiana konta bankowego twojej firmy, wymaga poinformowania nie tylko kontrahentów i klientów, ale także odpowiednich urzędów, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – przede wszystkim urzędu skarbowego i ZUS.

Zmiana konta bankowego – firma w CEIDG

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG, masz obowiązek aktualizacji danych firmy – także tych, które dotyczą rachunku/rachunków bankowych. Aktualizacji dokonujesz wypełniając odpowiednie pola w formularzu CEIDG. Są to: obowiązkowe dane firmy (zaznaczone na formularzu gwiazdką) oraz informacje na temat rachunków bankowych (kontynuacja w części CEIDG-RB)

Pamiętaj, że aktualizując informacje w CEIDG nie musisz dodatkowo informować ZUS i urzędu skarbowego o zmianie rachunku bankowego! Aktualne informacje z CEIDG zostaną przekazane do ZUS i urzędu skarbowego bez konieczności dodatkowych działań z Twojej strony.

Zmiana konta bankowego – spółka cywilna

Jeśli zmiana konta bankowego dotyczy spółki cywilnej, w ciągu 7 dni masz obowiązek zgłosić zmiany do urzędu skarbowego na formularzu NIP-2 (i ew. załącznikach dotyczących rachunków bankowych)

Nie ma potrzeby składania dodatkowych formularzy aktualizacji danych płatnika w ZUS.

Zmiana konta bankowego – spółka z KRS

W przypadku spółek zarejestrowanych w KRS, zmiana konta bankowego wymaga poinformowania o tym urzędu skarbowego. Aktualizacji informacji dotyczących konta firmowego dokonujesz na formularzu NIP-8 (o ew. załącznikach) w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. W tym przypadku nie ma także konieczności informowania ZUS – zaktualizowane dane przekazywane są do ZUS na podstawie informacji zawartych w formularzu NIP-8.

Jeśli chcesz zmienić dane firmy w rejestrze przedsiębiorców KRS online, skorzystaj z usługi 

Działalność regulowana

Jeśli prowadzisz działalność regulowaną (wpisaną de rejestru działalności regulowanych albo prowadzoną na podstawie koncesji czy zezwolenia) pamiętaj o poinformowaniu o zmianach urzędu, który wydał pozwolenie.

Zobacz sprawę:

Czy ta strona była przydatna?