Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja w KRUS przy założeniu działalności

Jeśli rolnikiem i chciałbyś założyć firmę, możesz zachować prawo do ubezpieczenia KRUS.

Musisz jednak spełniać kilka warunków (jednocześnie):

  • nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata podlegałeś ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie,) i jednocześnie nadal prowadzisz działalność rolniczą albo stale pracujesz w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny
  • nie jesteś pracownikiem i nie pozostajesz w stosunku służbowym (np. praca w służbach mundurowych), nie masz ustalonego prawa do emerytury lub renty (czyli nie wydano decyzji o przyznaniu emerytury lub renty) albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Jeśli chcesz pozostać w KRUS, musisz złożyć oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności.

Jeśli zakładasz firmę jednoosobową oświadczenie możesz złożyć w trakcie rejestracji albo po rejestracji na wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1). Złożenie wniosku w tej formie jest traktowane jak złożenie oświadczenia w KRUS.

Czy ta strona była przydatna?